Noelia Mörling, legitimerad psykolog med över tio års erfarenhet. 

Jag har min mottagning i Värmland men kan också ta emot klienter på distans via säker, krypterad videolänk som är speciellt anpassad för terapi. Du behöver inte ladda ner någon app, enbart logga in med BankID. 

Min huvudsakliga inriktning utgår från Kognitiv- Beteendeterapi KBT, ACT samt mindfulness och compassionfokuserad terapi. Mer än metod eller verktyg handlar det om att förändring sker när du känner dig sedd och lyssnad till, på ett sätt som får dig uppnå en större förståelse för hur du fungerar i ditt sammanhang och att du får stöttning i att hitta lösningar, växer i tron på dina styrkor och uppnår en större känsla av mening och riktning i livet. Hur vi når dit kan se lite olika ut och jag försöker hitta det som passar varje individ. 

Jag kan hjälpa dig att finna mening och förändring när du fastnad i gamla hjulspår. Det kan röra sig om problem i relationer, stressrelaterad ohälsa, utmattning, prestationsångest, depression, ångest, trauma, kris, sorg, fobi, paniksyndrom, tvångssyndrom, stress, svårigheter att hantera känslor och destruktiva beteenden, eller annat. 


KontaktNoelia Mörling
AdressGårdserud 133
686 91 Sunne
Telefon0767863772
E-post morlingpsykologi@gmail.com
Hemsida https://www.morlingpsykologi.com/
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Gårdserud 133
686 91 Sunne
Telefon: 0767863772
E-post: morlingpsykologi@gmail.com
Län/kommun: Värmlands län, Sunne, Sweden
På distans, videolänk och telefon
Län/kommun: På distans (hela landet)
Språkkunskaper
 • English
 • Spanish; Castilian
  Lengua materna y raíces en España

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande