Jag ser mig själv som humanist och tänker kring människan som en i grunden relationell varelse där alla har sina egna svårigheter att hitta och hantera sin plats i världen, utifrån såväl det samhälle vi lever i som den egna historien och de erfarenheter som gjorts längs vägen.

Sällan finns det vare sig enkla eller rätta vägar fram i livet men jag har stor tilltro till individens förmåga att klara av även mycket svåra situationer. Jag tror att det hos de allra flesta, om vilja finns och möjligheten ges, finns hopp att genomföra större förändringar av både den inre och yttre verkligheten. 

Med examen från psykologprogrammet i Göteborg har jag fått utbildning i såväl KBT och PDT, men är främst intresserad av den psykoanalytiska skolbildningen och arbetar i huvudsak utifrån en psykodynamisk terapistruktur.

​Jag erbjuder i första hand psykoterapi till vuxna individer och par, men har också erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, föräldrar och familjer.

KontaktElias Fjellström Ugrell
AdressViktoriagatan 18
411 25 Göteborg
Mobil0739908766
E-post elias.fjellstrom.ugrell@gmail.com
Hemsida https://www.eliasfjellstromugrell.se/
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Viktoriagatan 18
411 25 Göteborg
Telefon: 0739908766
E-post: elias.fjellstrom.ugrell@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • Familj/Par
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Barnterapi
  • Saknar fullutrustad lokal för lekterapi, beroende på mognadsgrad hos barnet finns möjlighet att ta emot från ca 10-12 år.
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Är ej utbildad psykoanalytiker, dock intresserad och inspirerad av den psykoanalytiska teoribildningen och praktiken i mitt kliniska arbete.
 • Psykodynamisk psykoterapi