Jag är utbildad psykolog och har många års erfarenhet av psykoterapeutiska samtal och behandlingsarbete. För närvarande fördelar jag min arbetstid på denna psykologbyrå samt på enheten för studenthälsa vid Uppsala universitet. Jag har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen och är registrerad som vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.  
Jag är även utbildad civilekonom med inriktning organisation och ledarskap och har tidigare arbetat som organisationskonsult i näringslivet. Mitt val att senare utbilda mig till psykolog växte fram ur ett djupt intresse för människor; att vilja förstå och att vara en stöttande del i olika utvecklingsprocesser.
Jag är utbildad i och arbetar utifrån en psykodynamisk grund. Livshistoria, anknytning, relationer, självbild, självkänsla och känslor är här centrala teman. Jag arbetar i enlighet med affektfokuserad terapimetod och erbjuder även existentiell vägledning.

KontaktSofia Cureau
AdressDanmarks skolväg 17
755 98 UPPSALA
E-post kontakt@existentiellpsykologi.se
Hemsida https://existentiellpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
 • French
 • Spanish; Castilian
Utbildningar
Psykologprogrammet, Uppsala universitet
Existentiell vägledning, Mälardalens högskola
Magisterprogrammet i företagsekonomi, Uppsala universitet
Kandidatprogrammet i företagsekonomi, Handelshögskolan i Gbg

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykosomatik
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom