KontaktSofia Cureau
AdressDanmarks skolväg 17
755 98 Uppsala
E-post kontakt@existentiellpsykologi.se
Hemsida www.existentiellpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Drottninggatan 12
753 10 Uppsala
Län/kommun: Uppsala länSweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Familjeterapi
 • Kris
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom

Jag är utbildad psykolog och har många års erfarenhet av psykoterapeutiska samtal och behandlingsarbete. Jag har legitimation utfärdad av Socialstyrelsen och är registrerad som vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.  
Jag är även utbildad civilekonom med inriktning organisation och ledarskap och har tidigare arbetat som organisationskonsult i näringslivet. Mitt val att senare utbilda mig till psykolog växte fram ur ett djupt intresse för människor; att vilja förstå och att vara en stöttande del i olika utvecklingsprocesser.

Jag är utbildad i och arbetar utifrån en psykodynamisk grund. Livshistoria, anknytning, relationer, självbild, självkänsla och känslor är här centrala teman. Jag arbetar i enlighet med affektfokuserad terapimetod och erbjuder även existentiell vägledning.
Jag erbjuder även konsultjänser till organisationer inom ledarskapsutveckling, konflikthantering, rekrytering och urval (personbedömning inkl arbetspsykologisk testning) samt krishantering.

KontaktSofia Cureau
Adressc/o Cureau, Danmarks skolväg 17
755 98 UPPSALA
E-post kontakt@existentiellpsykologi.se
Hemsida https://existentiellpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Drottninggatan 12
UPPSALA
Språkkunskaper
 • English
 • French
 • Spanish; Castilian
Utbildningar
Psykologprogrammet, Uppsala universitet
Existentiell vägledning, Mälardalens universitet
Magisterprogrammet i företagsekonomi, Uppsala universitet
Kandidatprogrammet i företagsekonomi, Handelshögskolan i Gbg

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykosomatik
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom