Jag har arbetat som legitimerad psykolog sedan 2010. Sedan 2021 har jag även legitimation som psykoterapeut. Genom arbete inom primärvård och psykiatri har jag fått en bred erfarenhet av utredning och behandling av olika former av psykisk ohälsa. 
Sedan 2021 driver jag Borås Psykoterapi & Mindfulness; en privat verksamhet som riktar sig både till privatpersoner och företag. 
Jag erbjuder psykoterapi av varierande längd och inriktning. Individuellt arbetar jag bl.a. med kriser, depressioner, oro/ångest, stress/utmattning och relationssvårigheter. Jag håller också grupper i mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT) för personer med stressrelaterad problematik, oro/ångest eller återkommande depressioner. 
Välkommen att kontakta mig om du har frågor, vill boka en tid eller är intresserad av ett samarbete. Läs gärna mer på min hemsida (se länk nedan). 

KontaktLisa Samuelsson
AdressYxhammarsgatan 8-10
503 31 Borås
Mobil0733-86 00 83
E-post info@psykoterapiochmindfulness.se
Hemsida https://www.psykoterapiochmindfulness.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Yxhammarsgatan 8-10
503 31 Borås
Telefon: 0733-86 00 83
E-post: info@psykoterapiochmindfulness.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Borås, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologprogrammet
Inriktning mot psykodynamisk terapi (Längd: 5 år)
Psykoterapeutprogrammet
Inriktning mot relationell terapi och interpersonell terapi (IPT) (Längd: 3 år)
Psykodynamisk korttidsterapi
Mentaliseringsbaserad terapi (MBT)
CBT-E
Kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar
Sexologi A
Mindfulness för professionella
MBKT
Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT)
Instruktörsutbildning
Mindful Self Compassion (MSC)
Mindfulness och självmedkänsla

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Även relationell terapi och mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBKT)
 • Gruppterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom