Jonna Zandler, leg psykolog

Välkommen till Zandler Psykologi och till mig 
Jonna Zandler, leg psykolog

Känslofokuserad terapi online 
Med mig kan du arbeta med det du vill ha hjälp med som rör ditt inre. Jag erbjuder känslofokuserad terapi vilket passar bra för dig som vill komma vidare, bortom en tankemässig förståelse för dig själv. Du kan få en förändring grundad i en upplevelsebaserad förändringsprocess som även kan ge djupare förståelse för hur dina livserfarenheter har format hur du fungerar idag. 
Jag arbetar utifrån metoden Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy, ISTDP. 

Min mottagning är för privatbetalande klienter från hela Sverige som inte kan eller vill söka behandling inom den offentliga vården. Samtalen sker över videosamtal enligt överenskommelse via Zoom eller Kaddio. 
På sikt kommer jag även att erbjuda terapi på mottagning i Växjö för klienter som föredrar det.

Funderingar? Boka ett informationssamtal (kostnadsfritt)
Boka in ett 15 min kostnadsfritt samtal med mig via video-länk eller telefon, för att få svar på frågor innan du bestämmer dig. 

Vad kan förändras genom psykoterapi?

  Hur du påverkas i ditt inre av de omständigheter du har i ditt liv
  Ökad förmåga att vara i medveten kontakt med ett större känslomässigt register
  Ökad förmåga att bearbeta svåra känslor, samt hantera och reglera dina känslor
  Förändra dig själv i relation till andra och hitta strategier som fungerar för dig
  Stärka din självkänsla och uppleva en ökad inre trygghet
  Ökad förmåga att se gränser mellan dina och andras behov
  Förbättrad förmåga till självomhändertagande
  Minska symtom på oro/ ångest/ tvång, nedstämdhet och depression
  Dina förutsättningar att ta dig igenom olika typer av livskriser som under kort eller lång tid påverkat ditt mående. Exempelvis återgång till arbete efter längre frånvaro, separationer, sjukdom, bearbetning av sorg, förändringar i arbetslivet, att bli förälder.
Vad kan inte förändras genom psykoterapi?
  Faktiska, konstanta omständigheter i livet
  Andra människor i din närhet
Om
Jag är medlem i Psykologförbundet, Psykologföretagarna och Svenska föreningen för ISTDP och jag arbetar enligt de yrkesetiska principerna för psykologer i Norden. Vid behandling hos mig omfattas du av patientförsäkring. 

Erfarenhet
Jag har erfarenhet av att arbeta som psykolog med ett variation av problem: mående vid omställning i arbetslivet, mående vid föräldrablivande, föräldrastöd för föräldrar med små barn, förlossningstrauma, nedstämdhet, oro, höga krav, självkritik, olika former av ångest, anknytningstrauma och problem att hantera relationer. Jag är utbildad i både psykodynamisk terapi och kognitiv beteende terapi, KBT, med klinisk erfarenhet av båda. Jag har även erfarenhet av arbete med vägledning, matchning och rehabilitering till arbete och av arbetspsykologisk utredning.

Välkommen att höra av dig för en session eller kort telefontid. 

Jonna Zandler
leg psykolog


KontaktJonna Zandler
Adress Växjö
Telefon0730-913236
Mobil+46730913236
E-post jonna@zandlerpsykologi.se
Hemsida www.zandlerpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Videosamtal
Zoom
Län/kommun: På distans (hela landet)
Kaddio
Telefon
Växjö
Län/kommun: Kronobergs län, Växjö, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Core utbildning ISTDP
Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy, pågående specialisering
Psykologexamen
Yrkesexamen (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Utvecklingsbedömningar
  • Utredningskompetens gällande barns utveckling. Tjänsten erbjuds dock ej via privat uppdrag i företaget.
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Stöd i föräldrarollen
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy, ISTDP
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Psykosomatik
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom