Alexandra Weimer - leg. psykolog & psykoterapeut

Välkommen till Livsresa Höga Kusten – psykoterapi, vägledning, kurser och redskap

Hela livet är en resa, fullt av spännande erfarenheter, överraskningar, vändningar, förhoppningar och även besvikelser. 
Vi ger oss ut på en del okända vägar, upptäcker nya saker, men går även vilse ibland.
Så händer det att vi har svårt att finna oss till rätta i en nuvarande eller kommande livssituation eller att släppa tidigare erfarenheter.
Eller vi känner oss styrd av besvärliga tankar och känslor och hamnar i psykisk ohälsa.
Jag erbjuder psykoterapi (KBT), vägledning och kurser för dig som vill hitta en väg ut ur osunda tanke- och beteendemönster, upptäcka nya perspektiv och göra egna styrkor och kraftkällor tillgängliga (igen) för att kunna leva ett självbestämt liv.
Tveka inte att ta kontakt med mig för att reda ut vilken hjälp du behöver och hur vi kan lägga upp den – vare sig individuellt, i grupp, fysiskt på mottagning, online, på svenska eller till och med på tyska.

Låt oss gemensamt beskriva din LIVSRESA!

KontaktAlexandra Weimer
AdressÖsterås 309 B
881 91 Sollefteå
Mobil+4670 483 95 51
E-post alexandra@livsresa.com
Hemsida https://livsresa.com/
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Österås 306
881 91 Sollefteå
Telefon: +4670 483 95 51
E-post: alexandra@livsresa.com
Län/kommun: Västernorrlands län, Sollefteå, Sweden
Språkkunskaper
 • German
Utbildningar
Lärare för Avslappningsmetoder (PMR och autogen träning)
(Längd: 1 år)
Psykologprogrammet
vid Justus-Liebig-Universität Gießen/Tyskland. Master-examen togs 2013. (Längd: 5 år)
Psykoterapeutprogrammet
vid Akademie für Psychotherapie Erfurt/Tyskland med inriktning Kognitiv beteendeterapi (Längd: 6 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Terapi individuell och i grupp av depression, ångestsyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och andra stressrelaterade reaktioner, kroniskt smärtsyndrom, ät- och sömnstörningar mm. med evidensbaserade KBT-tekniker samt tekniker ur ACT, schematerapi, CBASP mm.
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Schematerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom