Välkommen! 
Jag är legitimerad psykolog sedan 2014 och har min mottagning vid Järntorget i Göteborg. Jag erbjuder psykoterapi för individer och par, elitidrottare samt handledning för personal och chefer

Jag jobbar främst med psykodynamisk psykoterapi. Utifrån behov använder jag mig även av inslag av KBT, mentaliseringsbaserad psykoterapi samt existientiell psykoterapi.  

Jag har klinisk erfarenhet av att möta människor i svåra  livssituationer och med komplexa problem utifrån 9,5 års arbete med bedömning, utredning och  behandling inom specialistpsykatrin för vuxna. Jag har jobbat med psykoterapi för privatpersoner sedan 2021 (tidigare som konsult vid Psykologos AB). Fr.o.m våren 2024 har jag en egen praktik på Norra Allégatan 7 i Göteborg. 

För mig är kontinuerlig vidareutbildning med tydlig förankring i aktuell forskning och beprövad erfarenhet en självklar del av mitt jobb. Jag är under pågående specialistutbildning via Psykologförbundet och har vidareutbildning inom personlighetsdiagnostik,  existentiell psykoterapi, mentaliseringsbaserad psykoterapi samt neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap. Hösten 2024 påbörjar jag psykoterapeututbildningen vid Lunds universitet med inriktning mot psykodynamisk psykoterapi.

Jag ser människans existens som något som behöver förstås utifrån en bred kontext och har utöver psykologutbildningen även studerat teknik, filosofi, lingvistik, litteraturvetenskap och klassisk musik.

Jag har ett stort intresse för idrott och har som junior tävlat på elit- och landslagsnivå i orientering. Den erfarenheten har gett mig fördjupad kunskap om vad målmedvetna utmaningar för kropp och psyke över längre tid kan innebära, vad som krävs för att prestera på en hög nivå och att det i bästa stunder kan skapa tillstånd av flow. Det har även gett mig insikt om hur betydelsefull relationen till kroppen är för vår självbild, vårt självförtroende och psykiska välbefinnande. 

Välkommen att ta kontakt!

KontaktLinda Karlsson
AdressNorra Allégatan 7
413 01 Göteborg
Telefon0704-043193
E-post kontakt@psykologlindakarlsson.se
Hemsida https://psykologlindakarlsson.se/
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Norra Allégatan 7
413 01 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Psykoterapi
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi