Jag erbjuder psykologisk behandling och psykoterapi, främst inom området PTSD/trauma, men även vid depression och andra ångesttillstånd på min mottagning på Södermalm.


Jag har bred erfarenhet från allmänpsykiatrisk öppenvård, men har de senaste åren främst arbetat med PTSD, både inom specialistpsykiatri och på en specialistmottagning för traumatiserade flyktingar. Detta innebär att jag i mitt arbete behandlat människor som varit med om mycket svåra händelser, som sexuella övergrepp, våld i nära relationer och hedersvåld, men också människor som flytt krig, tortyr, trafficking och förföljelse. Jag har särskild kunskap om migrationserfarenheter, att arbeta med tolk och psykosocial utsatthet.


Jag arbetar utifrån evidensbaserade metoder (som tex Prolonged Exposure och NET) och uppdaterar mig kontinuerligt genom utbildning och handledning.

KontaktKlara Morawski
AdressKanslersvägen 37
129 38 Skarpnäck
E-post klaramorawski@gmail.com
Hemsida http://morawskipsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom