Klara Morawski, leg psykolog

Jag arbetar med psykologisk behandling av PTSD, depression, stress och ångest på Södermalm i Stockholm. Jag har bred erfarenhet från psykiatrin och har särskild kunskap om PTSD, där jag arbetat på en specialistmottagning för traumatiserade flyktingar.
Jag erbjuder även krisstöd och rådgivande samtal samt handledning och utbildning. Jag är utbildad i och arbetar utifrån KBT. 

Jag har särskild kunskap om sexuellt våld och övergrepp, migrationserfarenheter och att arbeta strukturerat och evidensbaserat trots hinder, som behov av tolk, psykosocial utsatthet eller samsjuklighet.

KontaktKlara Morawski
E-post klaramorawski@gmail.com
Hemsida http://morawskipsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Bastugatan 39
118 25 Stockholm
E-post: klara@morawskipsykologi.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Ångestsyndrom