Emma Tussig, leg. psykolog

Du som kommer till mig möts av trygghet, stabilitet och varm nyfikenhet. Jag ser min primära uppgift som att skapa ett öppet utrymme så att du får möjlighet att se på din situation ur tidigare oprövade perspektiv och därmed hitta nya inifrånkommande förhållningssätt. Mitt arbetssätt grundas på anknytningsteori och relationell neurobiologi, med grundprincipen att känslosystemet är intelligent.

Jag har flerårig erfarenhet av arbete i psykiatrin, och står på en bred teoretisk grund där de bärande delarna är människans basala behov av trygghet, öppenhet och gemenskap. Min expertis omfattar bland annat bedömning och behandling av stress- och traumarelaterade tillstånd, relationsproblem och känslomässiga svårigheter. Jag bistår även i existentiella funderingar, integrerar psykedeliska upplevelser och stöttar i sorgeprocesser. 

Är du intresserad av en psykologisk utredning eller bedömning? Hör av dig! Jag ger gärna information om hur ett upplägg kan se ut. Du kan också läsa på hemsidan (tussig.com).

Välkommen till mig vid Järntorget i Göteborg, eller boka ett digitalt besök! Jag talar svenska, engelska och franska.KontaktEmma Tussig
AdressNorra Allégatan 8
413 01 Göteborg
Telefon0760223008
E-post emma@tussig.com
Hemsida http://tussig.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Norra Allégatan 8
413 01 Göteborg
Telefon: 0760223008
E-post: emma@tussig.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Zoom
Län/kommun: På distans (hela landet)
Språkkunskaper
 • English
 • French
Utbildningar
Klinisk hypnos
Svenska föreningen för klinisk hypnos (SFKH), Stockholm. Pågående, 2022- (Längd: 2 år)
Neuropsykofarmakologi
Karolinska institutet, Stockholm 2021. (Längd: 0.5 år)
Somatisk differentialdiagnostik
Hjärnkunskap, Stockholm 2020. (Längd: 0.5 år)
Interpersonell neurobiologi
Psykologi med mera, Göteborg 2019-2020. (Längd: 0.5 år)
Grundkurs i hypnos och imaginativa metoder
Svenska föreningen för klinisk hypnos (SFKH), Göteborg 2018 (Längd: 0.5 år)
Mindfulness för professionella
NaturligtVis, Göteborg 2018
Integrerad psykologisk terapi (IPT-K)
Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2017
Psykologprogrammet
Göteborgs universitet, 2011-2016 (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Hypnosterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykospsykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Missbruk
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom