Hej!

Jag heter Muriel Dandoy. Jag är leg. psykolog, leg. KBT-psykoterapeut och Certifierad Schematerapeut. Min mottagning ligger på Hantverkargatan 46 i Stockholm. Jag har arbetat som psykolog sedan år 2000. 
Jag erbjuder behandling för:
Ångest (hälsoångert, social fobi, panikångest m.m.).
Låg självkänsla
Depression
Kriser till följd av exempelvis plötsligt dödsfall, ofrivillig separation, obotlig sjukdom, ofrivillig barnlöshet
Stress
PTSD till följd av våldtäkt, överfall eller annan skrämmande händelse
Mardrömmar
Emotionell instabilitet
Relationssvårigheter
Sex och samlevnad
Adoptionsrelaterade frågeställningar

Jag individanpassar terapin och använder mig av metoder från flera olika terapiinriktningar beroende på behov. Jag är även utbildad i Compassionfokuserad terapi (CFT) och traumafokuserad behandling; Lifespan Integration, Prolonged Exposure. Särskild kompetens för parsamtal där den ena partnern har Aspergers syndrom och den andre partnern inte har diagnos.

Schematerapi är en terapiform som integrerar KBT, psykodymaniska och upplevelsebaserade behandlingsmetoder.
Compassionfokuserad terapi (CFT) har inslag av visualiseringsövningar, undervisning och meditation. I CFT ligger fokus på att minska ned på självkritik och skam och utveckla medkänsla med sig själv och andra.
Lifespan Integration är en traumafokuserad behandlingsmetod som visat sig vara mycket effektiv vid behandling av PTSD till följd av exempelvis sexuellt övergrepp.
Läs gärna mer om hur jag arbetar på: www.murielpsykolog.se
kontakta mig: info@murielpsykolog.se
tel. 0709 88 55 06

Välkommen att kontakta mig för att boka en tid eller om du undrar över något!KontaktMuriel Dandoy
AdressHolbergsgatan 192
168 45 Bromma
Mobil0709 88 55 06
E-post info@murielpsykolog.se
Hemsida www.murielpsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Hantverkargatan 46
112 21 Kungsholmen i Stockholm
Telefon: 0709 88 55 06
E-post: info@murielpsykolog.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Psykoterapeututbildning Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi
Legitimationsgrundande psykoterapeututbildning i Kognitiv-Beteendeinriktad Terapi. (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet Uppsala universitet
Psykodynamisk grundutbildning. (Längd: 5 år)
Schematerapi
Jag är Certifierad Schematerapeut. Det är en terapiform som integrerar KBT, psykodymaniska och upplevelsebaserade behandlingsmetoder. (Längd: 3 år)
Compassionfokuserad terapi
Utbildning på Karolinska Institutet. (Längd: 1 år)
Klinisk sexologi
Ersta Sköndal Högskola i samarbete med RFSU. (Längd: 1 år)
Lifespan Integration
Behandlingsmetod för trauma och PTSD. Nivå 1, 2 och avancerad nivå.
Prolonged Exposure
Behandlingsmetod för PTSD

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • Adoption
 • Autism el. autismliknande problem
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Övergrepp
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Gymnasium
 • Krisarbete
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofpsykologi
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Jag arbetar individanpassat och har fördjupat mig i Schematerapi och Compassionfokuserad terapi. Det är terapiinriktningar som inbegriper KBT, psykodynamiska och upplevelsebaserad interventioner.
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Personlighetsstörningar
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
  • Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med Aspergers syndrom och ADHD.
 • Personlighetsstörningar
  • Jag arbetar ofta och gärna med personer som kämpar med Emotionell Instabilitet. Schematerapi är ursprungligen utformat för arbete med Emotionell Instabilitet.
 • Psykiska störningar
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Jag har ett stort intresse för att vara behjälplig med att minska stressrelaterad problematik. Jag har mångårig erfarenhet av att lära ut stressreducerande andnings- och meditationstekniker.
 • Trauman
  • Lifespan Integration är en behandlingsmetod som jag arbetat mycket med. Om det är en enstaka traumahändelse som behöver behandlas, exempelvis ett sexuellt övergrepp i vuxen ålder, räcker det många gånger med endast ett par sessioner för att personen ska uppleva en påtaglig skillnad gällande hur mycket man påverkas i nutid av det som skett. Har traumat varat under en längre tid så behövs många gånger betydligt fler sessioner. Jag har medverkat i ett forskningsprojekt som drivits av WONSA i samarbete med Karolinska Institutet om effekten av en-sessionsbehandling med Modifierad Lifespan Integration efter sexuellt trauma. Läs gärna mer om behandlingsmetoden på www.murielpsykolog.se
 • Åldrande
  • Det kan vara svårt att åldras om man inte känner sig nöjd med att livet blev som det blev. Man kanske gjort val som man ångrar, låtit bli att påverka situationer fastän man kunnat. Det kan finnas saker som sagts eller gjorts, av en själv eller andra, som man inte kommer till ro med. Vi pratar om livet. Tillsammans vrider vi och vänder på det som hänt och inte hänt. Om du vil så gör vi "compassionövningar" för att närma oss acceptans över det som varit och det som är. Det är ju som bekant inte så lätt att vara människa.
 • Ångestsyndrom
Jag har arbetat som psykolog sedan år 2000. Jag är legitimerad KBT-psykoterapeut och har en psykodynamisk grundutbildning. Jag är Certifierad Schematerapeut och är även vidareutbildad i Compassionfokuserad terapi och traumabehandling (Lifespan Integration och Prolonged Exposure). Jag anpassar valet av psykoterapimetod till respektive person och förstås till vad som behövs för att uppnå förändring. I linje med Schematerapi och Compassionfokuserad terapi blandar jag metoder från olika terapiinriktningar med fokus på att uppnå de mål som vi tillsammans kommer överens om.
KontaktMuriel Dandoy
AdressSabbatsbergsvägen 6 (Vasaparken)
113 61 Stockholm
Mobil0709 88 55 06
E-post info@murielpsykolog.se
Hemsida www.murielpsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Sabbatsbergsvägen 6, 1 tr. (Vasaparken, Klarahuset).
113 61 Stockholm
Telefon: 0709 88 55 06
E-post: info@murielpsykolog.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Utbildningar
Psykologprogrammet Uppsala universitet
(Längd: 5 år)
Psykoterapeututbildning, KBT
Legitimationsgrundande psykoterapeututbildning Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi (Längd: 3 år)
Schematerapi
Jag är Certifierad Schematerapeut. Det är en titel som det finns möjlighet att ansöka om efter att ha blivit godkänd på alla moment som ingår i ett omfattande 3-årigt utbildningsprogram. (Längd: 3 år)
Compassionfokuserad terapi (CFT)
Jag är utbildad i Compassionfokuserad terapi på Karolinska Institutet. (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Adoption
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
  • PTSD-behandling med Lifespan Integration eller Prolonged Exposure. Lifespan Integration är en effektiv och relativt skonsam behandlingsmetod. En studie på Karolinska Institutet med en-sessionsbehandling efter sexuellt trauma, har visat på mycket goda resultat avseende minskning av PTSD-symtom.
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • Schematerapi och Compassionfokuserad terapi. I dessa terapiformer integreras KBT, psykodynamisk terapi och upplevelsebaserad interventioner. Kortare och längre behandlingskontakter beroende på behov.
 • Gestaltterapi
  • Schematerapi har inslag av gestaltterapi.
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Schematerapi och Compassionfokuserad terapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
  • Vi kan alla drabbas av svårigheter som blir svåra att hantera på egen hand. Exempelvis ofrivillig separation, plötsligt dödsfall, ofrivillig barnlöshet, obotlig sjukdom.
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • I Schematerapi ingår psykodynamiska inslag.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Neuropsykologi
  • Gedigen erfarenhet av Aspergers syndrom. Jag arbetade 7 år på dåvarande Aspergercenter för vuxna i Stockholm. Samtalsbehandling, rådgivning, anhörigsamtal, föreläsningar för personal och anhöriga, kurser och gruppbehandling, utarbetade utbildningsmaterial (bl.a. Vardagssamtal för ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom som går att ladda ner från nätet). Jag har därefter arbetat med personer som har autism i någon form i hela mitt yrkesliv. Har även genomfört många utredningar med frågeställning Autismspektrumtillstånd.
 • Personlighetsstörningar
  • Speciell kompetens för att arbeta med personer som kämpar med Emotionell Instabilitet. Schematerapi är en terapiform som ursprungligen skapades för personer med Emotionell Instabilitet.
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
  • PTSD-behandling med Lifespan Integration. Lifespan Integration är en relativt ny, effektiv och förhållandevis skonsam behandlingsmetod för trauma som upplevts i såväl barndomen som i vuxen ålder (exempelvis sexuella övergrepp, försummelse, våld). Behandling med Lifespan Integration kan bestå av enstaka sessioner eller längre behandlingsserier, beroende på vilken typ av trauma som ska behandlas. Karolinska Institutet har i samarbete med WONSA studerat effekten av en-sessionsbehandling efter sexuellt trauma. I studien framkom mycket goda resultat avseende minskning av PTSD-symtom (läs om studien på www.wonsa.se). Jag erbjuder även specifik behandling med fokus på att försöka minska förekomst av mardrömmar.
 • Ångestsyndrom
  • Panikångest och mer generell ångest. PTSD-behandling.