Leg. psykolog med utbildning och erfarenhet inom psykodynamisk teari (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KBT). Erfarenhet bl a arbete mot den somatiska vården utifrån funktionsnedsätttning, föräldra- och barnhälsovård och kvinnohälsa, samt med kriser, smärta,  utmattning, stressrealterad ohälsa, unga vuxna och inom skola. Genom flertalet uppdrag med läkare utan gränser, bl a som klinisk psykolog med asylsökande i Grekland, har jag gedigen erfarenhet av att arbeta med människor i akut, och långvarig, kris, samt olika kulturella bakgrunder. 

KontaktJohanna Bogren
AdressBondegatan 51
116 33 Stockholm
E-post johanna@johannabogren.se
Hemsida https://johannabogren.se/
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Västgötagränd 3
Stockholm
E-post: johanna@johannabogren.se
Län/kommun: Stockholms län
Luntmakargatan 52, Vasastan
Stockholm
E-post: johanna@johannabogren.se
Län/kommun: Stockholms län
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR
Interpersonell terapi IPT
Narrative exposure therapy, NET
KBT
SAPU (Längd: 1 år)
Legitimerad psykolog
Stockholms universitet, PDT (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • EMDR
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom