Det kan hända oss alla att vi någon gång upplever att vi kört fast och att något livsproblem eller psykiskt lidande hindrar oss. Det kan röra sig om en händelse som nyligen skakat om tillvaron eller tidigare (kanske svåra) erfarenheter. Kompromisser som gjorts för att klara ut svåra livssituationer kan bidra till upplevelser av nedstämdhet, ängslan, tomhet eller rentav maktlöshet. Ibland är det svårt att på egen hand förstå varför det blivit så och se möjliga vägar ur något som känns som en låst position.
Jag är legitimerad psykolog med många års erfarenhet och har arbetat kliniskt sedan 2004. Min ursprungligainriktning är psykoterapi med ungdomar och unga vuxna och jag har arbetserfarenhet från Barn- ochungdomspsykiatri såväl som primärvård. Sedan 2015 arbetar jag främst med vuxna i individuell psykoterapi. Mitt arbete utgår ifrån psykodynamisk och psykoanalytisk grund. Jag arbetar också med traumaterapi.

KontaktStella Grimbel
Adress Göteborg
Telefon073-621 03 87
Mobil073-621 03 87
E-post stella.grimbel@icloud.se
Hemsida https://fripsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Humanova Södra Larmgatan 4
411 16 Göteborg
Telefon: 073-621 03 87
E-post: stella.grimbel@icloud.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
  • English
Utbildningar
Psykologprogrammet
Göteborgs Universitet 1997-2002. Examensarbete: Studier i ett symtom i tiden: Svenska praktikers uppfattningar om vestibulit. (Längd: 5 år)
Symtomfokuserad korttidsbehandling
Gavs av Göteborg Psykoterapiinstitut (GPI) 2008. (Längd: 1 år)
Dynamisk Fokuserad Korttidsterapi
Kurs på sammanlagt 57 utbildningstimmar vid Tri Psykologi AB. 2017-2018. (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Psykoterapi
  • Kristerapi
  • Psykoanalytisk psykoterapi
  • Psykodynamisk psykoterapi
    • Jag arbetar även med Traumaterapi.
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi