Leg psykolog,psykoterapeut, specialist, handledare

Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut (kbt), specialist i klinisk psykologi och handledare (kbt). 

Innehar F-skattsedel.
Medlem i Psykologföretagarna, Sveriges Psykologförbund och Beteendeterapeutiska Föreningen.


Tar emot handledningsuppdrag genom Terhi Goffhé Enskild Firma:  

kbt- handledning
utbildningshandledning
verksamhetshandledning
handledning i socialtjänsten etc

Se närmare beskrivning på hemsidan: https://kbt-psykolog-terhi-goffhe.kaddio.com/

Kontakta:     kbt.psykolog.terhi.goffhe@gmail.com      070 303 2985


Vg erfarenhet och utbildningar se närmare på LinkedIn: https://se.linkedin.com/in/terhi-goffh%C3%A9-904b55223
KontaktTerhi Goffhé
AdressSöderarmsvägen 25
121 54 Johanneshov
Telefon070 303 2985
Mobil070 303 2985
E-post kbt.psykolog.terhi.goffhe@gmail.com
Hemsida https://kbt-psykolog-terhi-goffhe.kaddio.com/
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Språkkunskaper
 • English
 • Finnish
 • Spanish; Castilian

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
  • Stöd vid utmanande föräldraskap.
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
  • KBT, ACT, DBT, CFT
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Från enklare problem till komplex psykiatrisk samsjuklighet
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Handikapp
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
  • Riskbruk
 • Neuropsykologi
  • Kbt
 • Personlighetsstörningar
  • Emotionell instabilitet, tvångsmässighet och fobiskhet.
 • Psykosomatik
 • Smärta
  • ACT, acceptance and commitment therapy / CFT, compassionfokuserad terapi vid utmaningen att leva med en kronisk sjukdom. vid utmaningen av att leva med smärta.
 • Somatiska sjukdomar
  • ACT, acceptance and commitment therapy / CFT, compassionfokuserad terapi vid utmaningen att leva med en kronisk sjukdom.
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
  • Utsatthet för försummelse, psykisk / fysisk våld, sexuella övergrepp / sexuell våld. Traumainriktad kbt Prolonged Exposure, PE ACT / CFT
 • Åldrande
  • ACT, acceptance and commitment therapy / CFT, compassionfokuserad terapi vid utmaningar vid åldrandet.
 • Ångestsyndrom