Jag erbjuder psykologsamtal och psykoterapi för vuxna, enskilt. Min mottagning är centralt belägen i LPI:s vackra lokaler på Järntorget. Jag tar i dagsläget emot nya klienter.

Respekt för olikhet och alla människors unika förutsättningar, nyfikenhet och ett icke-dömande förhållningssätt är grundläggande för hur jag arbetar. För mig är det viktigt att alla jag träffar i min roll som psykolog ska känna sig bemötta med med värme, öppenhet och empati. Jag tar emot personer oavsett genus, sexuell läggning eller härkomst. 

Jag arbetar affekfokuserat och med en psykodynamisk och relationell teorigrund. Ett fokus i terapin på känslor och en sund och funktionell relation till dem är alltså en grundsten i hur jag arbetar. Min yrkesmässiga erfarenhet som psykolog och terapeut är starkt präglad av drygt tio års arbete i vuxenpsykiatrin, där jag har träffat människor med en stor bredd av svårigheter som de behöver hjälp med.

Välkommen att höra av dig!

KontaktMartin Gustafsson
AdressJärntorget 4
413 04 Göteborg
Telefon0768-521077
E-post mgpsykolog@gmail.com
Hemsida http://www.martingustafssonpsykolog.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Linnéstadens Psykoterapi Institut, Järntorget 4
413 04 Göteborg
Telefon: 0761724770
E-post: mgpsykolog@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Psykologprogrammet
Göteborgs universitet Examen 2011 (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom