Lisa Nordlund, leg psykolog

Legitimerad psykolog, arbetar med psykologisk behandling av ungdomar och vuxna. Tar även föreläsnings- och utbildningsuppdrag vid förfrågan. Särskild kompetens inom kris, trauma och konsekvenser av våld/sexuella övergrepp. Jag arbetar med kognitiv beteendeterapi (KBT), ofta med metoder hämtade från compassionfokuserad terapi (CFT). I min förståelse av individen lyfter jag in hur maktrelationer och minoritetsstress kan påverka oss, frågor om sexualitet och identitet kan vara andra viktiga pusselbitar.Utöver min psykologexamen har jag utbildning i compassionfokuserad terapi, traumabehandling, våld i nära relationer, HBTQ-kompetens, neuropsykologi och beteendeanalys. Pågående studier till psykoterapeut med kognitiv-beteendeterapeutisk inriktning vid Stockholms Universitet.

KontaktLisa Nordlund
E-post lisa@nordlundpsykologi.se
Hemsida https://www.nordlundpsykologi.se/
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Bastugatan 39
118 25 Stockholm
E-post: lisa@nordlundpsykologi.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
  • PTSD, våld i nära relation, sexuella övergrepp
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
  • psykologisk behandling vid akut stressreaktion
 • Traumaforskning
 • Psykoterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Brottsoffer
 • Sexuella övergrepp
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Invandrare/Flykting
 • Missbruk
 • Neuropsykologi
 • Sexologisk psykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom