Mjuka kompetenser i hårda situationer. 

Arbetsliv. Privatliv. Vardagsliv.

Chefsstöd. Krisstöd. Grupputveckling. Konflikthantering. 

Utbildar och handleder i ledarskap, kris- och konflikthantering, risk- och sårbarhetsanalyser, systematiskt arbetsmiljöarbe, personlig och organisatorisk säkerhet, hot och våld.

Behandlar, hjälper och stödjer vid stress, oro, rädsla, ångest och sorg.

Välkommen.

KontaktClaes Tovetjärn
AdressLöftavallsvägen 36
439 64 Frillesås
Telefon0761999650
Mobil0761999650
E-post claes@wildgoose.se
Hemsida www.vildgåsen.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Stress
 • Familj/Par
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Förhörsmetodik
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Polispsykologi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Idrottspsykologi
 • Neuropsykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman