Claes Tovetjärn, leg. psykolog

KontaktClaes Tovetjärn
AdressLöftavallsvägen 36
439 64 Frillesås
Telefon0761999650
Mobil0761999650
E-post claes@wildgoose.se
Hemsida www.vildgåsen.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Handledning
 • Kris
 • Neuropsykologi
 • Stress
 • Familj/Par
 • Förskola/Skola
 • Arbetsmiljö
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Krisarbete
 • Mobbning
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Katastrofplanering
 • Katastrofpsykologi
 • Krisjour
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Förhörsmetodik
 • Handledning
 • Kriminalvårdspykologi
 • Polispsykologi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Idrottspsykologi
 • Neuropsykologi
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman