Jag är legitimerad psykolog och har arbetat med vuxna och ungdomar sedan 2012 då jag tog min exa­men från Karolinska Institutet i Stockholm. Jag har stor vana av att möta individer med olika typ av psykisk ohälsa eller som behöver stöd under t ex en livskris. Jag har erfarenhet från psykiatri, primärvård, privat verksamhet samt företagshälsovård. Som terapeut är jag engagerad, lyhörd och aktiv. Jag indi­vidanpassar all rådgivning och psykoterapi utifrån dina behov som klient. Mitt övergripande mål som terapeut är att du ska uppleva en större livskvalitet. 

Jag har min psykoterapeutiska förankring inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och har fördjupat mig i modern, även kallad ”tredje vågens KBT” såsom Acceptance and commitment therapy (ACT). En annan inriktning jag har intres­serat mig för är affekt­fokuserad terapi, det vill säga terapi som speci­fikt fokuseras på att komma i kontakt med, utforska och han­tera känslor. 

Du är välkommen att höra av dig om du har problem med exempelvis ångest, oro, nedstämdhet, relationssvårigheter, låg självkänsla, behöver stöd under en kris eller har traumatiska erfarenheter. Jag erbjuder även parterapi utifrån metoden IBCT.

Mottagningen ligger centralt i Malmö på Fersens väg 9. Jag tar även emot digitalt genom videosamtal. 
Välkommen att ta kontakt!

Tel: 076 020 09 63
E-post: kontakt@josefinfransson.se
Hemsida: https://josefinfransson.se

KontaktJosefin Fransson
Mobil0760200963
E-post kontakt@josefinfransson.se
Hemsida https://josefinfransson.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Dalagatan 25
113 24 Stockholm
Telefon: 0760200963
E-post: kontakt@josefinfransson.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Distans
Län/kommun: På distans (hela landet)
Språkkunskaper
 • English
Utbildning
Psykologprogrammet Karolinska Institutet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
  • Ungdomar från 16 års ålder.
 • Kris
 • Relationsstörningar
 • Stress
 • Familj/Par
 • Parterapi
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom