Jag är psykolog med inriktning KBT och arbetar med utveckling och behandling för människor och organisationer. 
Terapeutiskt behandlar jag depression, stress och utmattning, kriser, relationssvårigheter, olika ångesttillstånd, samt trauma och insatsrelaterade besvär. I grunden arbetar jag utifrån KBT och gärna med inspiration av ACT, men anpassar mitt arbetssätt utifrån behoven i de olika samtalskontakterna. En människa är inte bara sina beteenden utan i stor utsträckning också sin upplevelsevärld delvis formad av erfarenheter genom livet.  Människan är en berättelse, men det finns fler berättelser än en att upptäcka hos varje människa...
Tjänster riktade till organisationer:Ledarskapsutveckling och handledning, individuellt och i grupp    
Utveckling av team och grupperStöd i organisations- och verksamhetsutveckling  
Stöd i arbetsmiljöarbeteUtbildningsinsatser   
Individuellt stöd i arbetsrelaterad hälsa  
Mitt kontor och min mottagning finns i Enköping, men jag arbetar med uppdrag över hela mälardalen, både i personliga möten och digitalt. I större uppdrag har jag ett nätverk av kompetenta samarbetspartners.

KontaktLove Mangs
AdressFannagatan 32D
749 41 Enköping
E-post love.mangs@icloud.com
Hemsida http://www.klokare.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Enköping
749 41 Enköping
E-post: love@klokare.se
Län/kommun: Uppsala län, Enköping, Sweden
På distans (hela landet)
E-post: love@klokare.se
Län/kommun: På distans (hela landet)
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Kris/Katastrof
 • Psykoterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi