Min önskan är att erbjuda en plats för psykoterapi präglad av trygghet och nyfikenhet, ett "Space for reflections", där vi tillsammans jobbar med att få syn på och utmana det som hindrar dig från att leva livet till fullo. 


Jag heter Lotta Carter och är legitimerad psykolog med examen från Stockholms universitet, 2018. Jag har sedan dess arbetat både inom specialistpsykiatrin och primärvård. Under våren 2023 tog jag steget att starta eget där jag erbjuder psykoterapi i en lugn och tillåtande miljö. Jag arbetar med affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, vilket innebär ett fokus på sambandet mellan känslor, ångest och försvarsmekanismer (sätt som vi undviker att möta livet som det är). Jag är lyhörd till stunden och anpassar interventioner utifrån vad situationen kräver. Utöver min utbildning och mitt arbete som psykolog har jag en zen buddhistisk praktik sedan ca 10 år tillbaka.

Under hösten 2023 påbörjar jag en utbildning inom metoden Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) med målet att bli ännu skickligare på att skapa hållbar förändring för de människor som kommer till mig.  

Jag finns tillgänglig för psykoterapi online men även på plats i Dalarna, Enviken, nära Falun. 

Läs mer och boka tid på min hemsida: www.spaceforrreflections.com.


KontaktLotta Carter
AdressMarnäs 15
790 26 Enviken
Telefon0703303881
E-post info@cartersspaceforreflections.com
Hemsida http://www.spaceforreflections.com
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Videolänk
Län/kommun: På distans (hela landet)
Marnäs 15
790 26 Enviken
Län/kommun: Dalarnas län, Falun, Sweden
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Rättspsykologi/Kriminella och Brottsoffer
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom