Hej! 

Jag heter Lotta Carter och är utbildad psykolog med examen från Stockholms universitet. Jag har arbetat både inom specialistpsykiatrin och primärvård. Mitt arbetssätt inrymmer psykodynamisk terapi, affektfokuserad terapi, intensive short term dynamic psychotherapy (ISTDP), kognitiv beteendeterapi, acceptance and commitment therapy (ACT) och mindfulnessbaserade interventioner. Jag anpassar metod efter vad som passar under just de förutsättningar som råder. 
Läs mer och boka tid på min hemsida: www.spaceforrreflections.com


KontaktLotta Carter
Hemsida http://www.spaceforreflections.com
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Personlighetsstörningar
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Tortyroffer
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom