Jag är KBT-utbildad klinisk psykolog och erbjuder tjänster inom följande områden: 

Terapi: 
Jag arbetar digitalt (via videosamtal) och erbjuder bedömning och behandling av vuxna individer, både enskilt och i par. Som behandlande psykolog utgår jag från KBT (kognitiv beteendeterapi) och KBT-baserade metoder såsom ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och IBCT (Integrative Behavioral Couple Therapy). Några av de besvär jag behandlar är nedstämdhet, depression, oro, ångest, sömnsvårigheter, livskriser, relationsproblem samt svårigheter och obehag relaterat till socialt samspel. 

Föräldrastöd: 
Utifrån lång erfarenhet av arbete med individer med funktionsvariationer och särskilda behov erbjuder jag även föräldrastöd i digitalt format (för mer info, se nedan under handledning & utbildning).   

Handledning, konsultationer och utbildningsinsatser: 
Jag erbjuder handledning, konsultationer och utbildningsinsatser för verksamheter och personalgrupper som arbetar med individer med psykisk ohälsa, psykiatrisk problematik, funktionsvariationer och/eller särskilda behov. De metoder jag utgår från varierar beroende på aktuell målgrupp men innefattar bland annat PBS (positivt beteendestöd), lågaffektiv metod/teori, AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) samt tydliggörande pedagogik. Insatserna genomförs på arbetsplatsen eller digitalt, beroende på verksamhetens önskemål och behov. 

Priser: 
- Individualterapi & föräldrastöd: 45/60 minuter - 1000/1200 kr
- Parterapi: 75 minuter - 1500 kr
- Handledning & konsultation: 1800 kr/timme (exkl moms)
- Utbildningsinsatser: Pris beroende av upplägg och omfattning, offert vid förfrågan.

KontaktMax Rubinsztein
AdressNysätra Hammarby 13
749 63 Örsundsbro
Telefon0737604911
E-post maxrubinsztein@gmail.com
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Psykologprogrammet (inkl PTP-tjänst)
2007-2013 (Längd: 6 år)
Påbyggnadsutbildningar i ADI-R, ADOS-2 och SON-R
2018
Personalhandledning & konsultationsmetodik
(pågående) (Längd: 1 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Avvikande beteenden
 • Habilitering/Rehabilitering
 • Handledning
 • Kris
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Anpassade skolformer
 • Förskola
 • Grundskola
 • Handledning/Konsultation
 • Organisationsutveckling (skola)
 • Särskilt stöd
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Trauman
 • Ångestsyndrom