Erfarenhet:Jag har lång erfarenhet av att arbeta med problem som är kopplade till stress, oro, ångest, depression och dålig självkänsla. Det kan gälla allt från att hantera vardagsstress till att återhämta sig från depression. Det kan också handla om olika former av ångest, prokrastinering eller sömnbesvär.Så här jobbar jag:För mig är det viktigt att komma överens om en gemensam problemformulering med mina klienter. Jag ser det som min uppgift att skapa en trygg miljö och en god relation där klienten känner sig bekväm med att utforska sidor av sig själv som tidigare undvikits. När det kommer till samtalsterapin kombineras den med internetbaserade KBT-behandlingar inom områden som stress, depression, ångest och sömnproblem. Behandlingarna är till för att skapa självinsikt och kunskap, men också ge ett verktyg att använda i vardagen. KBT Beteendeterapi Motiverande samtal Coaching Excecutive coaching Interpersonell terapi Psykodynamisk terapi (PDT) Acceptance and Commitment Therapy (ACT)Ett typiskt första möte, oavsett om det är online eller på min mottagning, brukar innebära att du berättar om varför du har sökt dig till terapi. Ibland kan det vara svårt att sätta ord på, och det är helt okej. Då ställer jag följdfrågor och tillsammans försöker vi få en bild av dig och vilken typ av stöd du behöver. Jag berättar också kort om mig själv och hur jag brukar arbeta. Därefter hittar vi tillsammans ett fokusområde och en plan framåt.
Utbildning och certifieringarOslo/ Uppsala Uni Leg Psykolog 1982-01-02
En hälsningDu som kommer till mig kanske söker dig till terapi för att du upplever att du ofta fastnar i tankeprocesser såsom orostankar, ältande eller självkritik. Det är inte ovanligt att du hamnar i beteenden som ytterligare försvårar ditt liv. Du kanske känner dig osäker i kontakt med andra eller jobbar mer än du vill och har höga krav på att prestera. Gemensamt för dessa processer är att de hindrar dig från att ta dig an vardagen och de utmaningar livet ofta innebär. Tillsammans kan vi lösa upp det som hindrar dig från att må bra.

KontaktTommy Braathen
AdressKONTORSHOTELLET,CYLINDERVÄGEN 18; 8 TR
131 26 NACKA STRAND
Telefon08-6013035
Mobil0705233032
E-post tommy@prospect.nu
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Kontorshotellet, CYLINDERVÄGEN 18;8 tr
131 26 NACKA STRAND
E-post: tommy@prospect.nu
Län/kommun: Stockholms län, Nacka, Sweden
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Urval och rekrytering
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Psykoterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Psykoterapihandledning
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom