Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet. Jag har i många år jobbat i psykiatrin med utredning och behandling av bland annat ångest, nedstämdhet, sjävskadebeteende, relationsproblem och trauma. Den metod jag är utbildad inom och arbetar utifrån är kognitiv beteendeterapi. Utöver individuella samtal och behandling handleder jag personal inom psykiatri, socialtjänst, organisation och enskilda behandlare inom olika verksamheter. Handledningen kan fokusera på såväl metod som ärendehandledning.

KontaktKarin Frankel
AdressBastugatan 39
E-post psykologkarinfrankel@gmail.com
Hemsida https://psykologkarinfrankel.se/
Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Bastugatan 39
118 25 Stockholm
E-post: psykologkarinfrankel@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Psykiska störningar
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom