Hej och vad kul att du har hittat hit! Varmt välkommen att kontakta mig om det är något du undrar över som inte besvaras här nedan, och läs gärna vidare på min hemsida där jag berättar mer om mig själv och verksamheten.

Jag är legitimerad psykolog sedan 2019, med störst erfarenhet inom primärvården och digital vård. Under denna tid har jag träffat många människor i åldersspannet 15 år - 89 år, med många olika former av psykisk ohälsa, kriser och sorg. I februari detta år tog jag steget att starta eget företag, där längtan efter att hitta ett hållbart sätt att arbeta som psykolog, där jag också kan stå för den vård jag erbjuder, var min allra största drivkraft. 

Min strävan i varje möte är att skapa en trygg plats där vi tillsammans kan utforska din situation, för att på så sätt också börja förstå dig på ett djupare plan och vad det är just du behöver för att må bättre. Det är ofta nödvändigt med en bred kartläggning inledningsvis för att få en övergripande bild och ökad förståelse för kärnan i ditt lidande. 

Min övertygelse är att vi behöver adressera både det allmänmänskliga och vad det innebär att vara människa i stort, eftersom detta kan hjälpa oss att förstå ditt lidande utifrån ett övergripande mänskligt och existentiellt perspektiv; och det unika i dig och din livshistoria, och vad det faktiskt innebär att vara Du, med allt det du är och har varit med om i livet fram tills nu. 

Jag har sedan tonårstiden haft ett stort intresse av och engagemang för områden som tangerar psykologin. Dels de inre förhållningssätten och färdigheterna mindfulness (medveten närvaro), acceptans och självmedkänsla; dels områden som ytterligare fokuserar på att öka kontakten med kroppen på olika sätt, t.ex. yoga och medveten inkännande andning, eftersom detta kan öka vår förmåga till känsloreglering, att lättare förstå och försonas med kroppens signaler samt att utveckla en känsla av lugn och trygghet. Jag har därför deltagit i mindfulness-kurser och nu närmast i tid genomgått en yogalärarutbildning med inriktning på yinyoga, som är en lugn, inkännande och meditativ yogaform.


KontaktJosefin Garberg
AdressKrukmakargatan 73
117 41 Stockholm
E-post josefin@harochdu.nu
Hemsida http://harochdu.nu
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Krukmakargatan 73
117 41 Stockholm
E-post: josefin@harochdu.nu
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Psykoterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
  • Jag brukar arbeta med inslag från denna terapiform eftersom jag upplever att det för många är en hjälpsam och viktig del i att minska det psykiska lidandet. Bland annat adresseras självkritik och skam; komponenter som ofta vidmakthåller psykisk ohälsa och t.ex. gör det ännu svårare att ta sig ur en depression.
 • Existentialistisk psykoterapi
  • Jag har ingen formell utbildning i terapiformen, men jag arbetar ofta utifrån ett existentiellt perspektiv på psykisk ohälsa/lidande, samt använder mig av centrala komponenter i behandlingen såsom vikten av att öva ett accepterande förhållningssätt till det som sker, både inom och utom oss själva, samt att skapa meningsfullhet i sin vardag utifrån värderingar som genuint resonerar med varje individ, till skillnad från exempelvis samhälleliga normer om hur "vi ska" vara eller hur "vi ska" leva.
 • Kognitiv beteendeterapi
  • Utöver KBT och inlärningsteori arbetar jag ofta med ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som är den så kallade tredje vågens KBT. Centrala delar i denna terapiform är acceptans, värderingar, medveten närvaro (mindfulness) och inre exponering (av t.ex. våra känslor eller tankar som kan plåga oss och få oss att undvika sådant som egentligen är viktigt för oss).
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Invandrare/Flykting
 • Rehabilitering
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
  • Min erfarenhet är att det ofta är viktigt och hjälpsamt att dels jobba med acceptans som inre förhållningssätt, dels jobba med en hjälpsam struktur i vardagen för att tillgodose sina grundläggande behov och möjliggöra uppskattning av livet som fortfarande finns här och nu.
 • Ångestsyndrom