KontaktHana Khani
Adress Göteborg
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
  • English
  • Iranian (Other)
  • Kurdish
  • Persian

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Barn/Ungdom
  • Familj/Par
  • Kris/Katastrof
  • Psykoterapi
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi