Jag är leg psykolog med KBT-inriktning och har en gedigen erfarenhet av klinisk behandling. Jag tar emot fysiska besök på en mottagning på Södermalm eller via video. Jag jobbar med vuxna - både individuellt och med par.
Jag har en bred erfarenhet av klinisk behandling i psykiatrin, på specialistmottagningar och primärvårdsnivå. Jag har jobbat med områden inom psykisk ohälsa som ångest, depression, stress, utmattning, relationsproblem, sömnstörning, PTSD, tvång, sorg och livskriser. Jag har också arbetat med långvarig smärta och gjort neuropsykiatriska utredningar med frågeställningar som ADHD eller störningar inom autismspektrum.

Välkommen att höra av dig på mail: info@papsykologi.se

Eller besök min hemsida: https://papsykologi.se/KontaktPer Aschan
Mobil076 888 08 54
E-post info@papsykologi.se
Hemsida https://papsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Videosamtal
Län/kommun: På distans (hela landet)
Bastugatan 7
118 20 Stockholm
Telefon: 076 888 08 54
E-post: per.aschan@gmail.com
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • English
Utbildningar
Beteendeanalys (BA)
Inom ramen för specialistutblining
ACT, Acceptance and Commitment Therapy
Inom ramen för specialistutbildning
PE, Prolonged Exposure Therapy
KBT-behandling för PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Inom ramen för specialistutbildning.
IBCT, Integrative Behavioral Therapy
KBT-behandling för par. Inom ramen för specialistutbildning
Det existentiella samtalet
Introduktionskurs till existensiell psykoterapi. Inom ramen för specialistutbildning.
Psykologprogrammet, Stockholms universitet
(Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Kristerapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom