KBT psykolog med lång erfarenhet inom vuxenpsykiatrin, primärvården samt specialistvården (svår utmattning). Jag använder mig mycket av acceptans and commitment terapi samt dialektisk beteende terapi. Väl bekant med svårigheter relaterade till ADHD och autism (högfungerande). Dessutom utbildat parterapeut. 

KontaktChristiane Van Cappellen
AdressGarnsviksvägen, 58
184 42 Åkersberga
Telefon0705169504
E-post info@dinrorlighet.se
Hemsida http://dinrorlighet.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Östermalmsgatan 47
114 26 Stockholm
E-post: info@dinrorlighet.se
Län/kommun: Stockholms län, Stockholm, Sweden
Språkkunskaper
 • Dutch; Flemish
  Fluent in Dutch
 • English
  Fluent in English
 • German
  Mothertongue
Utbildningar
NEURO-ACT
Stresshantering för personer på autismspektrum
EAET
Emotional Awareness and Expression Therapy
PE
Prolonged Exposure - Behandling vid trauma
Parterapi
Utifrån ACT
MI
Motivational interviewing - vid motstånd för förändring
ACT
Acceptans and commitment therapy
DBT
Dialektisk beteendeterapi - vid emotionell instabilitet

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av arbets och ledningsgrupp
 • Utveckling av individen
 • Utveckling av organisationen
 • Familj/Par
 • Parterapi
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • Gruppterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom