Jag är leg. psykolog och forskare med klinisk erfarenhet från mödra- och barnhälsovård. Mina forskningsintressen rör föräldraskapet och olika förebyggande insatser för att stödja föräldrar under barnets hela uppväxt i syfte att främja utveckling och förebygga psykisk ohälsa. Jag erbjuder handledning, konsultation och utbildningar till professionella som möter föräldrar och barn i sitt arbete. Jag handleder även vetenskapliga arbeten, så som specialistarbeten inom Psykologförbundets specialistutbildning, samt verksamhetsuppföljning och forskningsprojekt i klinisk verksamhet. 

Jag nås via e-post: kontakt@elinalfredsson.se 
KontaktElin Alfredsson
AdressNedre Fogelbergsgatan 6A
411 28 Göteborg
Telefon0707444143
E-post elin.alfredsson@hotmail.com
Hemsida www.elinalfredsson.se
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
 • English
 • Nynorsk, Norwegian; Norwegian Nynorsk
Utbildningar
Forskarutbildning
(2011-2018) Göteborgs universitet (Längd: 4 år)
Psykologprogrammet
(2006-2011) Göteborgs universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Barn/Ungdom
  • Utveckling och hälsa
 • Handledning
  • Handledning och konsultation för professionella som möter barn och deras föräldrar i sitt arbete
 • Relationsstörningar
  • Föräldra-barnrelationer
 • Familj/Par
 • Graviditet och förlossning
 • Stöd i föräldrarollen
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
  • Förebyggande insatser och behandling av lättare psykisk ohälsa relaterat till föräldraskapet
 • Graviditet och förlossning
 • Stressrelaterad ohälsa
  • Psykisk ohälsa i relation till föräldrablivande och föräldraskap