Min utbildning sträcker sig till doktorandnivå, där jag erhöll min psykologexamen från University College London. Jag har över åtta års erfarenhet av att arbeta med evidensbaserad vård i olika kliniska miljöer, däribland med vuxna och barn, psykiatrin och primärvården.  Jag anpassar min behandlingsmetod efter dina specifika behov och mål. 

Min erfarenhet och utbildning omfattar en mängd olika terapiformer, inklusive PDT och familjeterapi men jag är specialiserad på kognitiv beteendeterapi (KBT), även 'tredje vågens' KBT-metoder som Compassionfokuserad Terapi (CFT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). 

Jag är medlem i flera professionella yrkesorganisationer, däribland Sveriges Psykologförbund, Socialstyrelsen och Englands Health and Care Professions Council (HCPC). Det betyder bland annat att jag följer de etiska ramar som dessa yrkesorgan kräver, exempelvis gällande journalföring och tystnadsplikt.

Jag erbjuder psykoterapi på distans. 

KontaktKamilla Mamedova-Zanker
AdressBeckomberga skogsväg 2
168 63 Bromma
Mobil0769188384
E-post info@mamedovapsykologi.se
Hemsida mamedovapsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Specialistbehörighet Klinisk psykologi
Besöksadress
Google Meet, Zoom
Län/kommun: På distans (hela landet)Sweden
Språkkunskaper
 • English
 • Russian
Utbildningar
Doctorate in Clinical Psychology (University College London)
Treårig doktorandutbildning i Klinisk Psykologi, med anställning på den brittiska National Health Service (NHS), vilket innebär kontinuerlig klinisk verksamhet i diverse kontexter, även forskning och studier. (Längd: 3 år)
Low intensity CBT Interventions (University of Surrey)
Utbildning i KBT interventioner, parallelt med anställning inom den brittiska National Health Service (NHS) inom primärvården. (Längd: 1 år)
MSc Mental Health Studies (King's College London)
Masterutbildning inom Psykisk Hälsa (Längd: 1 år)
BSc Psychology (Hons)
Kandidatutbildning Psykologi (Längd: 3 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Psykoterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom