Jag har alltid haft ett stort och genuint människointresse och har haft förmånen att jobba inom vården och skolan med varierande åldrar (barn, unga, vuxna och äldre). Jag har även jobbat som HR-ansvarig och tagit hand om rekryteringar och personalfrågor. Även kundkontakten jag har haft har bidragit till den samlade erfarenhet jag besitter idag.

Att söka till psykologprogrammet var en naturlig fortsättning av min yrkesmässiga utveckling, där jag ville ha tillräckligt med verktyg för att bemöta de som söker hjälp hos mig. 

Under min praktik föll alla bitar på plats och jag fick bekräftelse på att jag var på rätt väg yrkesmässigt. Att få jobba med utredningar, stödsamtal och testningar på allmänpsykiatrin gav mig en enorm tillfredsställelse. Efter praktiktiden stannade jag kvar och fortsatte att jobba där som psykologassistent tills oktober 2021.

I november 2021 började jag jobba som psykologassistent (skolpsykolog) och fortsatt med det tills jag tog psykologexamen i januari 2022.

I februari 2022 påbörjade jag min PTP som skolpsykolog på samma arbetsplats där jag blev klar med första hälften av PTP:n. I augusti 2022 började jag andra hälften av PTP:n inom primärvården och blev klar mars 2023. Nu är jag legitimerad psykolog sedan mars 2023.

Det är ett privilegium att få hjälpa till att göra skillnad i människors liv.

KontaktMichelle Eriksson
AdressStålgatan 4
703 83 Örebro
Mobil076-007 24 64
E-post mail@michelleeriksson.se
Hemsida michelleeriksson.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Stålgatan 4, vån 3
703 83 Örebro
Telefon: 076-007 24 64
E-post: mail@michelleeriksson.se
Län/kommun: Örebro län, Örebro, Sweden
Telefonsamtal
Län/kommun: På distans (hela landet)
Videosamtal
Län/kommun: På distans (hela landet)
Språkkunskaper
 • English
 • Portuguese
Utbildning
Psykologprogrammet
Örebro universitet (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Utveckling av individen
 • Barn/Ungdom
 • ADHD
 • Autism el. autismliknande problem
 • Handledning
 • Neuropsykologi
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Graviditet och förlossning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Förskola/Skola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Graviditet och förlossning
 • Invandrare/Flykting
 • Neuropsykologi
 • Psykiska störningar
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom