Mitt namn är Malin Lindahl, jag är legitimerad psykolog och har arbetat de senaste 6 åren på en privat KBT-mottagning både med individer och par. Jag tar emot både för fysiska samtal i Göteborg samt på distans genom säker videolänk. Jag arbetar främst utifrån KBT och tar även in inslag från Compassionfokuserad Terapi (CFT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Det innebär bland annat arbete med att få hjälp att hitta vad som känns viktigt och meningsfullt i livet, att stanna upp och styra över dina beteenden på ett hjälpsamt sätt, att hantera jobbiga tankar och känslor samt hur du kan förhålla dig till dig själv på ett mer förstående sätt. Samtalen kan vara både av mer stöttande och reflekterande karaktär och/eller med fokus på konkreta verktyg utifrån evidens kring metoder beroende på problemställning.

Jag har träffat människor med olika typer av problem, såsom stress/utmattning, olika former av ångest, oro, sömnproblem, specifika fobier, nedstämdhet/depression, sorg och kriser i livet. Även andra typer av teman såsom prestation, självkänsla, perfektionism och yrkesrelaterade frågor har jag erfarenhet av. Oavsett vad du söker för är mitt främsta mål att du ska känna dig lyssnad på, att du upplever att behandlingen är anpassad efter just dig och att vi tillsammans arbetar för att förbättra ditt mående. 

Välkommen att höra av dig om du undrar något eller vill ha hjälp att boka in en tid!

Det går också att boka tid både för digitalt samt fysiskt samtal genom att kopiera denna länk:
lindahlpsykologiab.kaddio.com/booking

KontaktMalin Lindahl
AdressSödra Larmgatan 4
411 16 Göteborg
E-post malin@lindahlpsykologi.se
Hemsida https://lindahlpsykologi.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Södra Larmgatan 4
411 16 Göteborg
E-post: malin@lindahlpsykologi.se
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
På distans (hela landet)
Län/kommun: På distans (hela landet)Sweden
Utbildningar
Psykologi för hållbar utveckling
7,5 hp (Längd: 0.5 år)
Hälsopsykologi
Dubbla specialistkurser i prevention samt psykologisk behandling med inriktning på stress, sömn, smärta, kvinnohälsa, barn & unga. (Längd: 1 år)
Parterapi enligt Integrative Behavioral Couple Therapy (IBCT)
(Längd: < 0.5 år)
Fokuserad ACT i primärvården
(Längd: < 0.5 år)
Compassionfokuserad Terapi
Specialistkurs (Längd: 0.5 år)
Psykologi med inriktning på sexologi
30 hp (Längd: 0.5 år)
Psykologprogrammet, Göteborgs Universitet
300 hp, inriktning både KBT & PDT (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Arbetsmiljöarbete
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Familjerådgivning
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Stöd i föräldrarollen
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Compassionfokuserad terapi, CFT
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Parterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykosomatik
 • Rehabilitering
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Ångestsyndrom