Legitimerad psykolog med verksamhet i Halmstad. Jag genomför i första hand behandlingar på plats, men kan även erbjuda distansbehandling

Jag arbetar med integrativ psykologisk behandling och individanpassar mina behandlingar efter patientens unika behov. En behandling är något vi gör tillsammans och relationen mellan mig och mina patienter är därför viktig.
Jag tar emot vuxna patienter med depressiva symtom, ångestproblematik, utmattning och närliggande områden. Min mottagning kan ses som ett privat alternativ till att söka behandling på en vårdcentral. Grundorsakerna till problematiken är ofta varierande och jag har erfarenhet av att arbeta med problem som är kopplade till bland annat ADHD, utanförskap, relationsproblem, sömnproblem och lindrigare trauman
 En integrativ behandling använder psykologisk kunskap från många olika områden för att anpassa behandlingen till patienten, istället för att anpassa patienten till behandlingsmetoden. Jag använder mig av bland annat av verktyg från Kognitiv BeteendeTerapi (KBT), PsykoDynamiskTerapi (PDT) och Positiv Psykologi samt blandar ofta in mindfulness, självmedkänsla och neurovetenskap i mina behandlingar.
Mer utförlig beskrivning av mina metoder finns på min webbsida. Kontakt sker med fördel via formulär på webbsidan


KontaktMathias Rydh
AdressOlofsdalsvägen 10
302 41 Halmstad
Telefon076-024 22 47
Hemsida https://kaddio.com/c/hippocampus
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Olofsdalsvägen 10
302 41 Halmstad
Telefon: 076-024 22 47
Län/kommun: Hallands län, Halmstad, Sweden
Språkkunskaper
  • English
Utbildningar
Psykologisk Coach, Högskolan i Skövde
Kandidatexamen inom kognitiv neurovetenskap med inritning mot positiv psykologi och välbefinnande (Längd: 3 år)
Psykologprogrammet, Linnéuniversitetet
Klinisk inriktning mot både psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi (Längd: 5 år)

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Psykoterapi
    • Integrativ individterapi för vuxna med behandlingsinslag från flera områden av psykologisk kunskap, bland annat kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi, självmedkänsla och positiv psykologi. Behandling av bland annat depression, ångestproblematik och utmattning Mer utförlig beskrivning finns på webbsidan
  • Compassionfokuserad terapi, CFT
  • Kognitiv beteendeterapi
  • Kognitiv psykoterapi
  • Psykodynamisk psykoterapi