En majoritet av de som söker hjälp för utredning av ADHD eller Autism hos psykiatrin får vänta över ett år från att de söker hjälp tills att de fått en färdig diagnos. Och sedan vänta igen. Många erbjuds ingen utredning alls trots stora problem i vardagen, ofta pga resursbrist och hårda prioriteringar hos såväl BUP som vuxenpsykiatrin. Allt detta beror på en resursbrist som förvärrats över lång tid, och tyvärr ser det ut att bli ännu mindre resurser framöver för psykiatrin, vilket leder till ännu längre köer och färre som erbjuds hjälp. Nova Psykiatri grundades med en vision om att alla får rätt hjälp i tid och fungera som psykiatrin borde fungera. Där patienten är i fokus och där vi säkerställer att hjälp till förändring sker från det första mötet.


Som legitimerad psykolog på Nova Psykiatri är jag dedikerad till att leda utredningsarbetet och säkerställa att varje utredning genomförs med högsta möjliga standard. Jag har ett djupt intresse för att hjälpa människor att förstå sig själva bättre och att göra meningsfulla förändringar i sina liv. Mina erfarenheter från arbete med neuropsykiatriska utredningar inom specialistpsykiatrin har gett mig insikt i de utmaningar som kötider och remisstvång utgör för individer som söker hjälp. Med en vision om att tillhandahålla rätt vård i rätt tid, driver jag det daglig att erbjuda tillgänglig och kvalitativ vård utan onödiga fördröjningar.

KontaktAxel Lundström
AdressKaptensgatan 6
114 57 Stockholm
Telefon0706941019
Mobil0706941019
E-post axel@novapsykiatri.se
Hemsida https://www.novapsykiatri.se
Legitimation leg. Psykolog