Jag är leg psykolog, leg psykoterapeut och specialist i psykoterapi/psykologisk behandling. Jag har arbetat många år inom psykiatrin, bland annat med mentaliseringsbaserad psykoterapi. Nu arbetar jag som lärare och handledare på psykologprogrammet vid Göteborgs universitet. Som privatpraktiserande har jag mottagning i Haga i Göteborg. Jag erbjuder individuell psykodynamisk psykoterapi, såväl längre som kortare kontakter. Välkomna att kontakta mig på sara.borjesson@hagapsykoterapi.se för mer information!

Legitimation leg. Psykolog
leg. Psykoterapeut
Besöksadress
Sprängkullsgatan 3B
411 23 Göteborg
Telefon: 0733620932
E-post: sara.boerjesson@gmail.com
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Utbildningar
Mentaliseringsbaserad terapi
2013
Psykologprogrammet, Linköpings universitet 2005-2010
(Längd: 5 år)
Psykoterapeutprogrammet, Göteborgs Universitet 2014-2017
(Längd: 3 år)
Specialistutbildningen för psykologer, inriktning psykologisk behandling/psykoterapi Sveriges Psykologförbund och Göteborgs Universitet, 2014-2021

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
  • Psykoterapi
  • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi