Hos mig kan du komma för samtal och terapi i ett tryggt och öppet rum. 

Vi kan arbeta med allt ifrån att fördjupa din förståelse av dig själv, hantera tankar, ångest och obehagliga känslor till att hitta sätt att hantera svåra livssituationer, bryta destruktiva mönster och förbättra relationer.

Jag tar emot klienter från 16 år och erbjuder både kortare och längre psykoterapier samt psykologisk rådgivning. Mina inriktningar är psykodynamisk affektfokuserad eller insiktsorienterad terapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell psykoterapi (IPT). Jag månar om att ha ett normmedvetet förhållningssätt och arbetar gärna med HBTQ+-relaterade frågor. 

Vi fattar gemensamt beslut om terapiform och fokus, utifrån dina behov och önskemål. Jag erbjuder även samtal via digital plattform. 

Välkommen att höra av dig via mejl eller telefon för att boka ett första besök!

KontaktAnna Ahlbertz
Mobil0737593671
E-post anna@ahlbertz.eu
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Aschebergsgatan 15
411 27 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Telefon
Län/kommun: På distans (hela landet)
Signal (video)
Län/kommun: På distans (hela landet)
Utbildningar
Psykologprogrammet
Vid Göteborgs universitet. Inriktning mot psykodynamisk terapi och KBT. (Längd: 5 år)
Genusvetenskap
Vid Lunds universitet. Inriktning konst och kultur, maktanalys, intersektionalitet, queerteori. (Längd: 3 år)
IPT
Grundutbildning i interpersonell psykoterapi (IPT) för depression.
MI
Basutbildning i Motiverande samtal för beteendeförändringar.

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom