Har du en önskan om att bättre förstå dig själv för att få ut mer av livet? Går du igenom en kris som du behöver hjälp för att ta dig igenom? Upplever du att du har fastnat i mönster du inte tycker om eller som är destruktiva? Besväras du av negativa tankar, stress eller ångest eller känslor av oro, nedstämdhet, ilska, skuld eller skam, som du inte vet hur du ska hantera? Uppstår det ofta problem i dina familje-, partner-, vänskaps-, arbetsrelationer? Eller vill du förbättra dina relationer på andra sätt? 

Det här är bara några av alla de känslomässiga, mentala och interpersonella utmaningar människor möter i sina liv. Oavsett vad dina utmaningar består av, kan det ibland behövas hjälp för att komma vidare. Då är det viktigt att det sker i ett tryggt sammanhang med någon som kan anpassa sitt arbetssätt efter dina specifika behov. 

Jag tar emot klienter från 16 år och erbjuder både kortare och längre psykoterapier samt psykologisk rådgivning. Mina inriktningar är psykodynamisk affektfokuserad eller insiktsorienterad terapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och interpersonell psykoterapi (IPT). Särskild kompetens inom HBTQ+. 

Vi fattar gemensamt beslut om terapiform och fokus, utifrån dina behov och önskemål. Vi träffas alltid en eller ett par gånger innan vi fattar beslut om en fortsatt terapi, för att se om mitt arbetssätt verkar passa dina behov.


Välkommen att höra av dig via mejl eller telefon för att boka ett första besök!

KontaktAnna Ahlbertz
Mobil0737593671
E-post anna@ahlbertz.eu
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadresser
Aschebergsgatan 15
411 27 Göteborg
Län/kommun: Västra Götalands län, Göteborg, Sweden
Telefon
Län/kommun: På distans (hela landet)
Signal (video)
Län/kommun: På distans (hela landet)
Utbildningar
Psykologprogrammet
Vid Göteborgs universitet. Inriktning mot psykodynamisk terapi och KBT. (Längd: 5 år)
Genusvetenskap
Vid Lunds universitet. Inriktning konst och kultur, maktanalys, intersektionalitet, queerteori. (Längd: 3 år)
IPT
Grundutbildning i interpersonell psykoterapi (IPT) för depression.
MI
Basutbildning i Motiverande samtal för beteendeförändringar.

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Kristerapi
 • Psykoterapi
 • Interpersonell terapi (IPT)
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kristerapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Psykiska störningar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Ångestsyndrom