Om mig
Mitt namn är Tobias Björn och jag är legitimerad psykolog. Jag arbetar primärt med videosamtal och erbjuder individuell psykoterapi och stödsamtal men ni kan även anlita mig för olika typer av konsultations- och handledningsuppdrag inom vård och skola. 
I mötet med både individer och grupper lägger jag stort fokus på att först lyssna in. Genom ett eller flera utforskande kartläggningssamtal skapar jag mig en bild av de svårigheter som finns och vilka målsättningar just du/ni har. Därefter presenterar jag förslag på hur vi skulle kunna jobba vidare och utformar en plan tillsammans med dig/er. Det är viktigt för mig att skapa ett gott samarbete med klienten och jag är en aktiv psykolog som gärna driver samtalen framåt i den riktning som vi har bestämt. Fokus för mig i kontakten med klienter är att skapa skräddarsydda lösningar som bygger på de behov som finns. 
Hör av dig om du vill boka en tid och se om jag kan erbjuda något som passar just dig/er.

Utbildning
Legitimerad psykolog är en skyddad titel vilket innebär att bara den som genomgått en specifik universitetsutbildning och därefter fått legitimation utfärdad av Socialstyrelsen får kalla sig detta. Jag läste psykologutbildningen med integrativ inriktning vilket innebär att den utgick från aktuell forskning och där individens behov stod i centrum. Jag är utbildad i kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk psykoterapi (PDT) samt humanistisk/existentiell psykoterapi.
Jag har arbetat med behandling av både barn och vuxna i primärvården och har flertalet år arbetat inom skola och socialtjänst på individ-, grupp- och organisationsnivå med bland annat handledning, konsultation och utbildning.

KontaktTobias Björn
Telefon0736135705
Mobil0736135705
E-post psykolog@tobiasbjorn.se
Hemsida https://tobiasbjorn.se
Legitimation leg. Psykolog
Besöksadress
Kaddio (https://kaddio.com/c/psykologtobiasbjorn)
Län/kommun: På distans (hela landet)
Språkkunskaper
 • English

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Arbetslivet
 • Krishantering
 • Ledarutveckling
 • Utveckling av individen
 • Familj/Par
 • Kris
 • Parterapi
 • Sex och samlevnad
 • Förskola/Skola
 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Handledning/Konsultation
 • Kris/Katastrof
 • Anhörigstöd
 • Avlastningssamtal/Psykologisk genomgång
 • Psykoterapi
 • Existentialistisk psykoterapi
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Kognitiv psykoterapi
 • Psykodynamisk psykoterapi
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Fobier
 • Missbruk
 • Sexologisk psykologi
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom