Jag tänker att det som lett dig hit är någon form av lidande, men också något hälsosamt som söker uttryck och avlastning.

Förmodligen undrar du om jag är rätt person att stödja dig i den processen. Det känns viktigt för mig att förmedla att även om jag inte vet vad just du går igenom, vet jag att tillit är något dyrbart. Magkänslan berättar för oss var det är klokt att placera den. Så när du läser det här, hoppas jag att du lyssnar på den oavsett vad den säger.

I cirka 15 år har jag arbetat med människor i utsatta positioner i olika roller. Min erfarenhet inkluderar arbete inom psykiatrin, på härbärgen för EU-migranter, stöd till personer som fastnat i missbruk, tjänster inom särskolan och förskolan, och olika typer av stödboenden för individer med funktionsvariationer.

Några av de viktigaste insikterna jag tagit med mig har varit hur mycket gott som kan komma av ett öppet lyssnande och medmännisklighet. För att kunna fokusera på det har jag valt att jobba integrativt. 

Det innebär att jag använder hela min psykologiska kunskap och livserfarenhet och anpassar terapin efter vad som bedöms mest hjälpsamt i varje stund. Även om jag är utbildad inom flera metoder och har många perspektiv med mig i varje behandling så är min syn på terapi enkel. 

Vi är alla bra som vi är och vi kan hitta kraft och vila i oss själva. Däremot har de flesta av oss utvecklat övertygelser och mentala vanor som skapar lidande och hindrar oss från att uppleva det så. Eftersom jag inte tycker att det är något fel på oss, ser jag inte heller terapi som ett sätt att "fixa" oss. Om du känner att jag kan vara rätt person för att börja eller fortsätta din resa med, så skulle jag vara hedrad av att få vara med och stödja dig på vägen.

KontaktDavid Lindsten Minelius
AdressTimmermansgatan 1
118 65 Stockholm
Telefon0760317155
Mobil0760317155
E-post david@mineliuspsykologi.com
Hemsida https://www.mineliuspsykologi.com/
Legitimation leg. Psykolog
Språkkunskaper
 • English
  Inga problem att bedriva terapi på engelska.
 • Spanish; Castilian
  Främst som komplement till SV / ENG i terapi.
Utbildningar
Psykologprogrammet
Örebro Universitet. Integrativ profil vilket i praktiken innebar examen i PDT och KBT. Valbara kurser inom emotion. (Längd: 5 år)
Psykologi: Kreativitetspsykologi - Teori och tillämpningar
Lunds Universitet (Längd: 0.5 år)
Psykologi: Psykologi, hälsa och välbefinnande
Lunds Universitet (Längd: 0.5 år)
Psykologi: Medvetande, förändrade medvetandetillstånd och parapsykologi
Lunds Universitet (Längd: 0.5 år)
PAI-kurs (Personality Assessment Inventory)
Kortare utbildning inom bedömning.

Verksamhetsområden och inriktningar:

Område Inriktning
 • Psykoterapi
  • Arbetar integrativt vilket innebär att jag utifrån klientens behov anpassar och använder de perspektiv och metoder som bedöms hjälpsamma, eller som klienten efterlyser.
 • Kognitiv psykoterapi
  • Metakognitiva perspektiv eller, vad vi tänker och tror om tankar och hur dessa går att ändra på för minskat lidande och större frihet och livskraft kan integreras i terapin. Jobbar ej med klassisk KBT, även om vissa perspektiv från KBT kan integreras vid behov.
 • Psykodynamisk psykoterapi
  • Det jag har mest övning i är känslofokuserad psykodynamisk korttidsterapi. I det här fallet Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Eftersom jag arbetar integrativt använder jag dock hela min psykodynamiska förståelse och förlitar mig på min intuition och den dynamik vi utvecklar, och de behov du har för att följsamt bedöma vilket arbetssätt som är mest hjälpsamt.
 • Transpersonell psykoterapi
  • Erbjuder stöd för dem som upplevt det annorlunda, eller känner att en andlig dimension är viktig i livet och terapin. Detta inkluderar de som mediterat mycket, upplevt existentiella dilemman, provat psykedelika eller haft nära döden-upplevelser. Vissa har upplevt förändrade medvetandetillstånd utan att ha sökt dem aktivt, vilket kan vara både skrämmande och rogivande. Oavsett din upplevelse är du välkommen att se om jag kan vara till hjälp som psykolog.
 • Vuxen/Individ - Klinisk psykologi
 • Psykosomatik
 • Smärta
 • Somatiska sjukdomar
 • Stressrelaterad ohälsa
 • Trauman
 • Åldrande
 • Ångestsyndrom