Psykologiscenen

– på Bokmässan i Göteborg 26 - 29 september 2019 

Välkommen att lämna förslag till 20-minuters scenprogram!

Publiksuccén Psykologiscenen kommer tillbaka till Bokmässan i höst! Vi erbjuder nu utställare/förlag att lämna förslag på programpunkter inom området psykologi som ni vill arrangera på scenen. Det kan handla om en ny bok, ny forskning och/eller psykisk hälsa. Förslaget kan även innehålla ett samtal mellan författare och en psykolog om karaktärerna eller temat/innehållet i en bok.

Senast den 8 april vill vi ha ert förslag.

Psykologiscenen arrangeras av Psykologiguiden (som ägs av Sveriges Psykologförbund) i samarbete med Natur & Kultur, SvD Idagsidan och Modern Psykologi. Psykologiscenen ligger i C-hallen.

Information och villkor

Varje programpunkt ska vara max 20 minuter. Eftersom programtiden är begränsad rekommenderar vi som mest tre personer på scenen (varav en moderator).

Som arrangör av en programpunkt ansvarar ni för alla kontakter med de medverkande. Ni står även för eventuella arvoden, hotell- och reskostnader för de medverkande, medverkandes entré till Bokmässan, etc.

Om förslaget gäller en skönlitterär författare som ni t.ex. vill ska bli intervjuad av eller samtala med en psykolog om sina litterära karaktärer eller om temat i boken, ordnar vi med psykologens medverkan och står för dennes eventuella res- och boendekostnader.

Förslaget ska innehålla:

• Namn på de personer som kommer att delta i programpunkten.
• En kort beskrivning av innehållet i programpunkten och hur ni tänker kring den psykologiska vinkeln.
• Eventuell bok som är kopplad till programpunkten.
• Vilka tider/dagar ni önskar ha programpunkten på.

Arrangörsavgift

Avgiften för att arrangera en 20-minuters programpunkt på Psykologiscenen är 3 500 kr, exkl. moms.

Boksignering och bokbutik

Plats för eventuell boksignering finns vid scenen efter programpunkten. Det finns tekniker och teknisk utrustning med högtalaranläggning och möjlighet att visa bilder/powerpoint.

I anslutning till scenen finns en välbesökt bokbutik där de böcker som presenteras på scenen kan säljas. Vi informerar om villkoren för försäljning av böcker i Psykologiscenens bokbutik när programpunkten antagits.

Marknadsföring

Vid arrangemang av en programpunkt ingår marknadsföring genom den tryckta mässtidningen, som distribueras till bibliotek, caféer, kulturhus m.m. och finns i infodiskar, receptioner och entréer under mässdagarna samt följer med som bilaga i Göteborgs-Posten. Programpunkten kommer även att synas under Psykologiscenens program på Bokmässans hemsida www.bokmassan.se och på www.psykologiguiden.se. Scenen kommer också att marknadsföras genom olika annonser, trycksaker och nyhetsbrev samt på sociala medier. Er programpunkt blir, om ni godkänner det, filmad och utlagd på Psykologiscenens Youtubekanal där ni fritt kan använda filmen genom att t.ex. ”bädda” in den på er hemsida och/eller era sociala medier.

Urval

Då antalet programpunkter på scenen är begränsat förbehåller vi oss rätten att göra ett urval bland de inkomna förslagen.  Vi återkommer senast den 9 maj med besked om programpunkten antagits. Om vi går vidare med förslaget kommer ni att få mer praktisk information kring ert deltagande.

Hålltider

Den 8 april är sista dag att lämna förslag till programpunkter på Psykologiscenen.

Förslag skickas till Susanne Bertman på mejl: susanne.bertman@psykologforbundet.se

Senast den 14 maj lämnas besked om ditt förslag har antagits.

Frågor

Kontakta oss gärna om ni undrar över något!

Susanne Bertman (programansvarig), tfn: 0709-676 413, susanne.bertman@psykologforbundet.se

Bilder från Psykologiscenen på Bokmässan