Barn och familj

När du blir förälder får du ansvar för en annan människa. Med ansvar följer oro och den oron får man leva med resten av livet även om ansvaret avtar när barnet blivit vuxet.

Mot stor oro hjälper tröstande ord dåligt. Inte heller hjälper det att få höra att oron inte har någon grund. Det enda som hjälper är faktiskt kunskap.

Många dagar, i långa perioder fungerar kanske föräldraskapet utan större problem. Då behöver vi inte så mycket hjälp och stöd. Men rätt vad det är kommer en oro eller frågor dyker upp. Vi undrar om något är fel, om vi gjort något fel eller om det är precis som det ska vara, en helt normal utveckling. Vi vet inte hur vi ska göra i olika situationer. Det är då vi behöver mer kunskap, vi behöver stöd och svar på våra frågor.

I vår avdelning Barn och familj finns avsnitt som beskriver den normala utvecklingen i olika åldrar. Men vi skriver också om de problem som kan komma, till exempel med mat och sömn, trots, mobbning och om tonårsproblem. Andra avsnitt behandlar förskola och skola och barn och skilsmässa.