Barns sömn

Barns sömnproblem är ett återkommande och mycket vanligt tema för frågor från föräldrar. Och det är inte konstigt. Inte bara leder krångel med sömnen till oro för barnet, det innebär också en plåga att som förälder aldrig få sova en hel natt, och gå omkring med ständigt sömnunderskott under månader och år i sträck.

Sömn i olika åldrar

Det alldeles nyfödda barnet sover mycket, 16 - 18 timmar/dygn, men sömnen är väldigt upphackad och sker ofta i perioder på två till fyra timmar i taget. Ett vanligt, och mycket bra, råd till nyblivna föräldrar är därför att släppa på krav och konventioner och följa det lilla barnet i dess rytm. På det viset är det ingen risk att man själv får för lite sömn.

Kolik

Vissa barn, ca 10 – 15 procent, har kolik, det vill säga skriker otröstligt och oavbrutet i flera timmar, ofta samma tid varje dag eller natt. Det är en stor utmaning att vara förälder till ett barn som har svår kolik, och för vissa kan det nästan liknas vid ett trauma. Det beror dels på att det är så känslomässigt svårt för föräldrar att uppleva att de inte förstår sina barn och inte heller kan ge tröst. Men problemen späs på av att koliken leder till ännu mer störd sömn hos den vuxna. Att väckas av ett illvrål och veta att ”nu kommer det vara så här i några timmar”, går inte riktigt att vänja sig vid, och leder i värsta fall till att man knappt vågar somna.

Kolik går över. Det bästa du kan göra för dig själv som förälder är dels att skaffa så mycket avlastning du bara kan, men också bekräfta för dig själv att det du går igenom är omänskligt jobbigt. Det är inte dig det är fel på, och ingen människa kan hantera detta på ett bra sätt.

Tre månader

Vid cirka tre månaders ålder brukar det ha börjat utkristallisera sig en dygnsrytm, såtillvida att barnet har längre vakenhetsperioder på dagtid och runt halvåret brukar dygnsrytmen ha blivit ännu tydligare.

Sex till tolv månader

Mellan sex till tolv månader är det vanligt att man som förälder funderar över hur man ska hantera barnets ätande på nätterna. Har man inga problem med att amma eller gå upp och göra en flaska välling så ska man inte heller göra det till ett problem. Men om man däremot tycker att det stör nattsömnen alltför mycket, så far inte barn som i övrigt utvecklas normalt illa av att sluta äta nattmål vid 6 - 8 månaders ålder. En förebyggande åtgärd är att se till att barnet är rejält mätt när det lägger sig, men sedan är tricket att vara tålmodig och konsekvent med de nya rutinerna, men allra helst förstås inte sluta med att erbjuda den närhet som maten kanske också innebar för barnet.

Vanligt att barn vaknar

Det är vanligt att barn vaknar en eller flera gånger per natt under hela förskoletiden, och många barn fortsätter att komma över till förälderns säng även långt senare, om de bara får. Det är inte olämpligt för en tioåring att sova med sina föräldrar, så länge alla inblandade tycker att det är mysigt. Det är tvärtom en möjlighet att erbjuda närhet och trygghet, som barnet kanske behöver i ett i övrigt stressigt liv. Däremot brukar det inte vara så bra att samsova om orsaken bara är att barnet är så rädd för att sova själv. Då behöver man i stället ta itu med rädslan. Var också beredd på att det under hela barndomen kan komma bakslag och perioder med sämre sömn. De kan ha en tydlig orsak, som sjukdom, perioder av oro och rädsla eller sängvätning, men de kan också te sig helt oförklarliga.

Värt att tänka på är att barn är väldigt olika. Vissa barn behöver till exempel tystnad och mörker för att både komma till ro och fortsätta sova, medan andra kan somna mitt på en fest. Det finns inget sömnmönster som gäller alla. Därför är det bästa du kan göra att lära känna ditt eget barn och hitta det som fungerar för just er.

Några generella råd

Dra dig inte för att ta emot avlastning, särskilt när barnet är helt litet. Ingen förälder bör tvingas att ha huvudansvaret för barnet dygnet runt alla veckans dagar och nätter. Är man ensam förälder så gäller det att mobilisera sitt nätverk. Har man inte släkt och vänner att vända sig till, så finns det organisationer för ensamföräldrar där man kan gå ihop och samarbeta.

För att sätta sina egna rutiner gäller framförallt att hitta arrangemang som passar. Vad man än vill prova så gäller det dock att genomföra alla förändringar på ett systematiskt sätt, och en i sänder, så att de är möjliga att utvärdera. Konsekvens, fasta och tydliga rutiner och tålamod är en bra grund. Och glöm inte att barn är oerhört sociala varelser. De kommer att svara på de signaler som du skickar ut. Därför är det t ex ingen bra idé att tända lampan och lyfta upp ett barn som är piggt och vill leka klockan tre på natten. Lägg dig i stället ner bredvid i mörkret, visa att du finns där, men signalera tydligt att ”nu sover vi – båda två”.

När barnet blir lite äldre finns en risk att man fastnar i maktkamper kring sömnen. Även nu gäller tydlighet i vad man kommunicerar och fasta rutiner. Det är också bra att som förälder ta kommandot. Ett barn ska till exempel inte få bestämma vem av två föräldrar det föredrar att bli nattad av. Att resonera i timmar fungerar inte med treåringen, och om du låter dig lockas att gå med på ”bara en liten stund till” ibland, så skickar det signalen att läggningen är förhandlingsbar vilket bara leder till mer konflikter och tjat.

Det är dagsljuset som styr vår dygnsrytm, så utevistelser dagtid och att röra på sig är den bästa förebyggande medicinen mot sömnproblem. En god vana är också att avsluta dagen med en stund tillsammans. Man kan läsa en saga, men en bra rutin är också att prata igenom sådant man har varit med om under dagen. Det skapar trygghet och minskar risken för att barnet ligger vaket på grund av obearbetade tankar och intryck.

En viktig sak att tänka på är att det kan finnas ännu oupptäckta orsaker bakom svåra sömnproblem. Det kan handla om något medicinskt tillstånd, men även barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar lider ofta av störd sömn eller problem med dygnsrytmen.

Sömnbrist är en folksjukdom. Barn som sover bra och tillräckligt länge mår bättre, både fysiskt och psykiskt. De är mindre irritabla och hamnar inte lika lätt i bråk, de förmår koncentrera sig bättre och har det alltså lättare för sig i skolan. Ditt barn har allt att vinna på att få den sömn det behöver. Att hjälpa sitt barn till goda vanor, och även att upprätthålla dem så länge du som förälder har möjlighet att påverka, är att ge det en god grund i livet.

Sammanfattning/Tipsruta

  • När barnet är helt litet – försök att själv sova när det sover

  • Om barnet har mycket störda sömnmönster – försök ordna så att du får avlastning ibland

  • Var konsekvent, bestämd och tålmodig när du inför nya rutiner

  • Lär känna ditt barns mönster – och hitta metoder som fungerar för just er

  • Om ingenting fungerar – sök hjälp och undersök eventuella bakomliggande orsaker