Barns utveckling

Ett barns utveckling kan liknas vid en stege. Barnet klättrar hela tiden uppåt, lär sig att använda sin kropp och sitt huvud allt bättre. Men varje barn har en personlig stege med olika stegavstånd.

Barn är olika och utvecklas i olika takt, men utvecklingen följer ändå ett visst mönster. Vi lär oss sitta, stå, gå och prata i den ordningen och vid ungefär samma ålder. Några år senare kan vi lära oss cykla, åka skridskor och läsa. Men barn är - precis som vuxna - väldigt olika varandra. De har olika temperament och sätt att vara. Vi pratar sällan om en typisk 26-åring eller 54-åring. Men det gör vi ofta och lättvindigt om 1-åringen eller 6-åringen. Och vi jämför gärna barn (trots att vi vet att man inte bör göra det). Det känns skönt och nästan lite "duktigt" om ens barn är tidigt. Vi kan oroa oss om barnet är sent.

Det kan finnas många orsaker till att barn utvecklas tidigt eller sent, här är några:
  • Könet. Flickor är i genomsnitt tidigare än pojkar.
  • Ärftlighet.
  • Barnet är fött för tidigt.
  • Om man är yngst eller äldst i sin årskull.
  • Intensiv träning hemma och/eller i förskola.
  • Småsyskon utvecklas ofta tidigt, de tar efter storasyskon.
  • Händelser i barnets liv, till exempel flytt, lång sjukperiod, skilsmässa, någon nära dör.
Att tänka på:
  • Utvecklingen sker i olika takt.
  • Nästan alla "sena" barn kommer i kapp.
  • Om du är orolig över barnets utveckling, kontakta i första hand bvc.