Tonåringar och missbruk

Innan myndighetsdagen har de flesta druckit alkohol och en del har även hunnit med att prova andra droger. Ju tidigare man börjar med droger, desto större är risken att hamna i missbruk. Även risken att råka ut för direkta och indirekta skador av alkohol/droger är högre för en oerfaren själ i en ung kropp.

Alkohol

Alkohol är den vanligaste sällskapsdrogen i den svenska kulturen. Det är få som uppskattar smaken första gången de provar att dricka, varför man kan dra slutsatsen att det är effekten av alkoholen man vill åt från början. Att det är förbjudet för personer under 18 år att dricka alkohol gör det också lite spännande, men den främsta anledningen till att tonåringar dricker är nog ändå att alkoholen fungerar som ett ”socialt smörjmedel”. Hämningarna släpper och man vågar kanske närma sig objektet för sin kärlek och åtrå.

Baksidan av alkoholens inverkningar är att omdömet och impulskontrollen kraftigt försämras, vilket kan leda till att man gör saker som man får ångra dagen efter – och ibland lång tid framåt.  

Antalet ungdomar som dricker har inte ökat de senaste åren, men av dem som dricker behöver allt fler vårdas på sjukhus för akut alkoholförgiftning. Tidigare var det framför allt killarna som fick i sig farligt stora mängder alkohol under en kväll, men idag är det lika många tjejer som uppvisar ett sådant beteende.

Förutom att man själv kan ådra sig skador och göra bort sig när man är full, så finns det också en ökad risk för att bli utnyttjad eller misshandlad. Och nästan hälften av alla svenskar som begår självmord är berusade.  

Andra droger

Var sjätte kille och var sjunde tjej på svenska gymnasier har någon gång provat narkotika. Oftast handlar det om cannabis, det vill säga hasch eller marijuana. En del hävdar att dessa är harmlösa droger, men förutom att de kan försämra inlärningsförmågan och ge upphov till panikångest, så kan ett haschrus utlösa en psykos. Hasch och marijuana är dessutom ofta inkörsporten till ett tyngre missbruk.

Idag behöver du inte ens gå ut på stan för att inhandla droger, utan du kan sitta framför datorn och göra dina beställningar. Det finns även narkotikaklassade läkemedel, exempelvis Sobril och Stesolid (så kallade bensodiazepiner eller ”benso”) som tonåringarna lätt kan hitta i någon släktings medicinskåp. Tabletterna används ofta tillsammans med alkohol eller narkotika för att förstärka effekterna av drogerna.

För den som vill sniffa är det ännu lättare att få tag i sin ”drog”. Lim, tändgas, och bensin är bara några exempel på saker som går att sniffa och som ofta finns i det egna hemmet eller i närmaste livsmedelsbutik. Att själva drogen utgörs av hushållsprodukter gör den inte mindre farlig.  

Det brukar sägas att ungdomar som idrottar generellt sett löper mindre risk att börja använda droger. Samtidigt finns det undersökningar som visar att idrottande ungdomar dricker alkohol i minst samma omfattning som övriga. De som tränar för att få en snygg kropp eller för att snabbt uppnå bra resultat kan även lockas att använda olika dopningsmedel. En fritidssysselsättning som däremot har visat sig ha ett, åtminstone statistiskt, samband med låg alkoholkonsumtion är dataspelande.

Tobak tänker nog inte alla på som en drog. Den ger inga kickar och de allvarligaste följderna av tobaksanvändning ser man inte förrän man rökt eller snusat ett bra tag. Problemet är att tobak innehåller nikotin som är ett av de mest beroendeframkallande ämnena som finns. Rökning är också en riskfaktor för att hamna i andra missbruk. Få alkoholister och narkomaner är icke-rökare.

Varningstecken

Följande "kan" vara tecken på att det pågår någon form av missbruk:
  • stort behov av pengar,
  • plötsligt byte av umgänge,
  • humörsvängningar,
  • skolk och försämrade skolresultat,
  • förändrad sömn och aptit.

Råd till föräldrar och andra vuxna

Bjud inte tonåringar på alkohol. Studier har visat att ungdomar som tillåts prova alkohol i hemmet dricker mer totalt sett.

Prata i förebyggande syfte och ge tonåringen bra argument för att klara av att stå emot grupptrycket.

Var tydlig med att du inte accepterar att hen dricker och uppmana hen att skylla på dig om det är svårt att säga nej.

Upptäcker du att tonåringen använder narkotika eller dricker oroväckande mycket alkohol så tveka inte att ta kontakt med närmaste beroendemottagning. Många kommuner har speciella mottagningar för unga där både de unga och deras anhöriga kan få hjälp och stöd.