Vad är digital psykologi och behandling online?

Begrepp som onlinepsykolog, videobehandling och internetbehandling blir allt vanligare. Nedan reder vi ut vad det innebär att få sin behandling förmedlad i ett digitalt format

Vad finns det för olika varianter av behandling online?

Det finns en mängd olika sorters psykologisk behandlingar som är digitala, men de vanligaste i dagsläget är internet-KBT (IKBT) och att träffa en psykolog via video.

Internet-KBT är den metod som har mest forskningsstöd av de digitala behandlingarna. Att gå igenom ett internet-KBT program liknar att gå en kurs på nätet. Du arbetar vanligtvis med ett kursavsnitt i veckan och gör övningar mellan avsnitten. Du har dessutom en behandlare som ger dig stöd under behandlingens gång. Oftast sker stödet via textmeddelanden (likt mail), men det kan också ske via telefon eller video. För att starta upp en IKBT-behandling så behöver en behandlare ha bedömt att du har nytta av att gå igenom behandlingen och passar för det specifika programmet. Det finns behandlingsprogram för exempelvis ångest, nedstämdhet, oro, stress, sömnproblem, adhd och mycket mer.

Att träffa sin psykolog via video, i till exempel en app på din telefon, har blivit mycket vanligt och kontakten är väldigt lik den som vanligtvis sker när man träffas på en mottagning. Du kan ha samtalet hemifrån eller på annan plats som du känner dig bekväm med. Hur lång tid varje session tar och hur lång behandlingen är beroende på vilken sorts problematik man söker för och vilka möjligheter den specifika psykologen/leverantören har.

Vad är skillnaden mellan att få sin behandling digitalt, jämfört med att träffa en psykolog på en mottagning?

Skillnaden är inte så stor som man kan tro. Ofta är en digital psykologisk behandling baserad på samma metoder som när man träffar en psykolog på en vårdcentral eller mottagning. Innehållet du tar del av är därmed väldigt likt, oavsett tillvägagångssätt. Det som skiljer sig åt är hur det förmedlas. I internet-KBT förmedlas innehållet i din behandling till stor del via text, video och skrivövningar, medan det i ett videoformat liknar det upplägg som skulle varit om kontakten skett på en fysisk mottagning, bara att det sker via video istället. Det finns även varianter där behandlingen är en mix mellan att träffa sin psykolog och att göra delar av behandlingen digitalt, exempelvis via en app eller en hemsida.

Vissa kan ha funderingar kring hur den personliga kontakten med psykologen blir om den sker på distans. Forskningen visar att det går att skapa goda relationer i psykologisk behandling på distans, både när den sker via video och när kontakten sker i textformat.

Vilka erbjuder digital psykologisk behandling?

Det finns i dagsläget en mängd olika sätt att få tillgång till psykologisk behandling i digitalt format. De flesta regioner i Sverige har infört internet-KBT och erbjuder detta via sina vårdcentraler, samt att det på vissa platser i landet även finns specifika enheter för internet-KBT. Videosamtal med psykolog går att få via privata vårdföretag, enskilda psykologer och även via den den offentliga sjukvården.

Funkar behandlingar online för alla sorts problem?

Precis som vid psykologisk behandling där man träffar sin psykolog på en mottagning så ser det olika ut vilka sorters problematik som digital behandling är effektiv för. Alla behandlingar startar med en bedömning av din problematik och om det passar att arbeta på detta sätt. Ta dialogen med din psykolog för att se om digital behandling passar för dig.

Är det något särskilt jag ska tänka på när jag får min behandling digitalt?

Om du tar del av din behandling i hemmet är det viktigt att tänka på att hur du skyddar dig själv från att andra tar del av det som sägs och görs i behandlingen. Ett tips är att ha hörlurar i videosamtalen, sitta avskilt med stängd dörr eller se till att ingen kan se vad du skriver på din dator/mobil när du gör övningar och hemuppgifter. Om du jobbar med ett IKBT-program är du själv fri att välja när du vill logga in och jobba med programmet. För att öka sannolikheten att det blir av kan det vara bra att boka in tider i sin kalender.

Vad finns det mer för varianter av psykologisk behandling i digitalt format?

Det finns även andra varianter av digitala lösningar som exempelvis virtual reality (VR) och chatt där det går att få stöd och behandling av en psykolog. Virtual reality som behandlingsmetod har funnits länge, men i dagsläget är VR inte tillgängligt i samma utsträckning som internet-KBT och videobehandling i den reguljära vården. Att samtala med sin psykolog via chatt är en ny form av behandling som används allt mer, men där vi än så länge inte vet så mycket om hur metoden fungerar när den används i behandling.

Hur är det med säkerheten om min behandling sker digitalt?

De finns många säkra lösningar för att få sin behandling digitalt, både vad gäller internet-KBT och videosamtal. Att den specifika lösningen du blir erbjuden uppfyller de krav som finns på säkerhet är något som vårdgivaren behöver garantera.