Behandling på nätet

Idag är det fullt möjligt att få tillgång till kognitiv beteendeterapi i hemmet via sin dator. Forskning har visat att detta är en kostnadseffektiv behandlingsmetod för exempelvis panikångest, depression, sömnproblem, olika typer av stress och ätstörningar.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en tydlig och konkret behandlingsform där man lägger stor vikt vid att utbilda patienterna. Man får lära sig om den egna problematiken, exempelvis om hur tankar och kroppsliga reaktioner samspelar under en panikattack, och man får lära sig olika tekniker eller strategier för att hantera och komma tillrätta med sitt problem.

I KBT jobbar man mot konkreta mål och man använder sig mycket av hemläxor. Det här tydliga upplägget och innehållet i behandlingen har lämpat sig väl att förmedla i skrift och under det senaste decennierna har det kommit ut en uppsjö av självhjälpsböcker om allt från hur man botar sömnproblem med KBT till hur man hanterar bråkiga barn med hjälp av KBT.

Från självhjälpsböcker är steget inte långt till internetbaserad terapi. Det har nu utvecklats ett flertal olika datorbaserade behandlingsalternativ som alla bygger på KBT och flera av dessa har bra forskningsstöd.

Fördelar

För den som vill gå i kognitiv beteendeterapi kan det dels vara svårt att få tag i en terapeut, och dels kan det bli ganska dyrt om man ska gå privat. Den internetbaserade behandlingen kommer många till del, till en liten penning. Dessutom behöver man inte passa några tider, utan man väljer fritt vilka dagar och tider på dygnet som man ska göra sina uppgifter. Inte behöver man åka långa sträckor för att komma till terapeuten heller. Man spar alltså både tid och pengar.

För många kan det nog också vara ett mindre steg att ta, att påbörja en behandling via nätet, än att påbörja en vanlig terapi. Och har man väl klarat av att genomföra den internetbaserade behandlingen så brukar också de nya kunskaperna och metoderna vara väl förankrade.

Nackdelar

Friheten och flexibiliteten kan också vara en nackdel. Det är lätt att fuska och skjuta upp saker när man inte har en fast tid inbokad med en terapeut. Eller ge upp helt när ingen hjälper en att komma förbi de hinder som dyker upp på vägen.

All form av psykologisk behandling kräver att patienten är aktiv för att det ska bli något resultat, men internetbaserad terapi kräver en högre grad av självständighet och motivation. För att minska risken för avhopp har man utvecklat program som inkluderar möjlighet till mejlkontakt med en psykolog. 

Hur går det till?

Några landsting har anammat den här typen av behandling och erbjuder den i egen regi eller i samarbete med privata aktörer. I regel får den som anmäler sitt intresse först träffa en läkare som ställer diagnos och avgör om behandlingsformen är lämplig eller inte.

Man kan även själv vända sig till en privat vårdgivare, eller anmäla sig till en forskningsstudie, eller prova något av de gratisalternativ som finns. De sistnämnda inkluderar dock inte någon individuell mejlkontakt med psykolog och lämpar sig bäst för lindriga problem. Att delta i en forskningsstudie är också gratis och för den som är intresserad finns en länk i högermenyn.

Själva behandlingarna brukar vara upplagda i olika steg eller moduler. Varje vecka går man igenom ett nytt steg, vilket innebär att man dels får läsa en text med matnyttig information och dels får uppgifter som man ska göra.

Både innan och under behandlingen är det vanligt att man får registrera olika saker, exempelvis antal panikattacker, antal timmar man sovit eller hur nedstämd man känt sig.

I behandlingar med psykologstöd skickar man regelbundet in sina utförda uppgifter och får feedback från psykologen. Man kan också mejla in frågor till psykologen.

En internetbehandling pågår sällan mer än 10 veckor.