EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing) är en speciell psykologisk behandlingsmetod som främst används för att behandla personer som mår markant psykiskt dåligt efter traumatiska upplevelser. Det kan till exempel handla om olika typer av överfall eller olyckor.

Så här kan det gå till

Vid de första behandlingstillfällena går klienten och behandlaren igenom vad som hänt och hur detta påverkar klientens vardag i dagsläget. Under själva behandlingen uppmanas klienten att ta fram en bild av det som hänt tillsammans med sina känslor kring det inträffade. Denna bild och känsla ska sedan behållas i tanken samtidigt som klienten med blicken följer terapeutens finger medan det förs fram och tillbaka i synfältet.

Efter cirka 30 till 50 ögonrörelser får klienten vila och beskriva nya tankar, bilder och känslor som kommer fram under processen. Dessa bilder och känslor behålls sedan i tanken och en ny serie ögonrörelser inleds. Och så fortsätter behandlingen.

Oftast förändras bilder och känslor. Tanken är att förena mer positiva känslor och en mer tilltalande självbild med den ursprungliga negativa bilden av händelsen. Klienten lär sig på så sätt att se sig själv kontrollera situationen, och får ett nytt perspektiv på sitt sätt att tänka och känna kring det inträffade.