Relationer

Vi har alla relationer. En del har få, en del har många - somliga relationer känns livsviktiga, medan andra kanske rentav känns tärande. Bra relationer är viktiga för vårt välbefinnande.

För en del människor är det relativt lätt att skapa bra relationer till sin omgivning, medan andra ständigt verkar få problem. Att relatera är något man lär sig hela livet – det är aldrig för sent.

När våra viktiga relationer fungerar bra behöver vi inte så mycket hjälp, men de flesta upplever någon gång att de har relationsproblem som är svåra att lösa.

Det kan vara svårt att veta vad som är rimligt, om vi ställer för stora krav i en relation eller egentligen borde sätta ner foten mer. Vad kan man begära av varandra? Då kan det behövas mer kunskap och stöd från någon utomstående.

I vår avdelning Relationer finns både avsnitt som beskriver bra relationer och vad som kännetecknar dem, samt problem som kan uppstå i relationer av olika slag och i olika skeden i livet.

Det är viktigt med bra relationer för att vi ska må bra – och därmed att ta reda på hur vi själva kan skapa förutsättningar som bidrar till det.