Skillnad mellan självkänsla och självförtroende

Självkänsla kan beskrivas som den grundinställning vi har till oss själva, vad vi tycker om oss själva. Självförtroende handlar om tilltron till vår förmåga att prestera inom olika områden. Har vi gott självförtroende vad gäller flera för oss viktiga aspekter av livet kommer det ofta att påverka vår självkänsla positivt, även om så inte alltid är fallet.

» Läs mer om självkänsla


#MeToo

"Här är tonen rå men hjärtlig".
Då kan man räkna med svineri.

Ni måste agera nu, NU, för att bryta tystnadskulturer, oegentligheter, ibland brottsligheter, på era arbetsplatser.

» Läs hela krönikan av Anna Bennich Karlstedt

Psykologer svarar på frågor om #metoo

Psykologiguiden har bett ett antal psykologer svara på frågor med anledning av #metoo. » Läs svaren här

Här hittar du fler frågor och svar om:

 » Sexuella trakasserier     » Övergrepp


Barn med svårigheter i skolan

Många gånger synliggörs barns och ungdomars problem just i skolan - i samband med inlärning, krav på koncentration och samarbeten.

» Att gå i skolan

Flyktingar med trauma

Att komma som flykting till ett nytt land och ett osäkert liv i en ny kultur kan sätta igång reaktioner. Trots att man har lämnat den akuta faran bakom sig, kan det vara just då man drabbas av PTSD.

» Flyktingar med trauma    » Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD

Ensamhet som inte är självvald

Ensamhet kan vara underbart när man väljer det själv, men den kan vara påträngande och smärtsam när den är påtvingad. Denna sortens ensamhet har brett ut sig i dagens samhälle.

» Ensamhet

Närstående viktigast för den som drabbas av chock

Få människor fungerar som vanligt efter en uppskakande upplevelse och det kan vara väldigt obehagligt att inte känna igen sig själv. Närstående spelar en väldigt viktig roll för den drabbade.

» Vanliga reaktioner vid chock       » Trauma       » Hjälp vid trauma

Barn som upplevt svåra händelser

Att som barn råka ut för en potentiellt traumatisk händelse kan skilja sig något från att göra det som vuxen. Som barn kan man vara mer sårbar men samtidigt ha väldigt bra förutsättningar att läka.

» Barn med trauma

Styvföräldern - en del av familjen

För de allra flesta barn är det en stor sak med en ny vuxen i familjen. En styvförälder bör därför introduceras långsamt. Men sedan är det viktigt att styvföräldern blir inkluderad i familjegemenskapen.

» Läs mer om styvfamiljen

Är mitt barn tidigt eller sent?

Ett barns utveckling kan liknas vid en stege. Barnet klättrar hela tiden uppåt, lär sig att använda sin kropp och sitt huvud allt bättre. Men varje barn har en personlig stege med olika stegavstånd.

» Läs mer om barns utveckling 0-12 år


Växa tillsammans

Längtan efter kärlek är en oerhört stark drivkraft och de flesta längtar efter att förälskelsen ska övergå i en varaktig kärleksrelation.

» Läs mer om att växa tillsammans

Att få ett syskon

Det finns en föreställning att det är jobbigt för barn att få ett småsyskon. Visst är det en stor omställning i varje barns liv, men att det skulle vara näst intill traumatiskt får nog betraktas som en myt.

» Läs mer om att få syskon

Trots leder till mognad

Trots kan vara väldigt jobbigt, både för barnet som trotsar och för omgivningen. Men trotset behövs och det är positivt eftersom det leder till mognad och utveckling.

» Läs mer om trots

Vanligt med nedstämdhet efter förlossningen

Mer än hälften av alla mammor går igenom en period av humörsvängningar och gråtmildhet kort efter förlossningen. Depression efter förlossningen är ett allvarligare problem som drabbar en av tio kvinnor.

» Depression efter förlossning


Vad betyder: